Dataworkshop – bliv fortrolig med Danmarks Statistik’s API

Niels Erik Kaaber Rasmussen - March 30, 2015 in åben data, begivenhed, offentlige data, School of Data, workshop

Kom med til dataworkshop og bliv fortrolig med Danmarks Statistik’s åbne API. Open Knowledge Danmark afholder dataworkshop onsdag d. 6. maj kl 15.45-18.00 i København.

 

Danmarks Statistik ligger inde med enorme mængder af detaljeret data om den danske befolkning. Et udsnit af disse data kan findes i aggregeret form i Statistikbanken. Det drejer sig om data vedr. så forskellige emner som arbejdsløshed, aborter, personindkomster, råstofindvinding, tilskuertal ved sportsbegivenheder, uddannelse, skilsmisser og meget mere. Der er tale om data, der i sig selv er interessante og som kan kobles sammen på kryds og tværs.

API’en til Statistikbanken er et væsentligt skridt i forhold til at åbne mere op omkring videreanvendelse af Danmarks Statistiks data. Med API’en kan man automatisere indhentning af seneste nøgletal og f.eks. lave en graf, der automatisk opdateres med nyeste tal for arbejdsløsheden i ens lokalområde eller inden for en udvalgt branche.

Open Knowledge Danmark arbejder for øget åbenhed omkring offentlige data. Vi er interesseret, i at vigtige samfundsrelevante data er let-tilgængelige, og at de bliver bredt anvendt. Derfor støtter vi op om Danmarks Statistiks initiativ omkring en åben data API.

Arrangementet forløber som en dataworkshop, hvor vi i grupper arbejder sammen og hjælper hinanden med at få mest muligt ud af de muligheder API’en giver. Du behøver ikke på forhånd at have detaljeret kendskab til API’en eller være en erfaren programmør for at deltage. Repræsentanter fra Danmarks Statistik vil deltage på workshoppen og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

 

Praktisk

Tid og sted: Onsdag d. 6. maj, 2015, kl. 15.45-18.00 i København.

Afholdes i Danmarks Statistiks lokaler, som venligst er udlånt til lejligheden, det er: Sejrøgade 11, 2100 København Ø.

Arrangør: Open Knowledge Danmark

Tilmelding er nødvendig pga. stedets adgangsregler og sker til Niels Erik Kaaber Ramussen (niels@buhlrasmussen.eu) eller giv besked via twitter eller her i kommentar-sporet.

Medbring egen computer.

Kom til tiden, da receptionen lukker klokken 16 (hvis du alligevel bliver forsinket på dagen, så send en SMS til 2680 9492).

 .

Velbesøgt Open Data Day i København

Christian Villum - March 8, 2015 in workshop

Open Data Day i København var velbesøgt med ca. 35 deltagere.

Open Data Day i København var velbesøgt med ca. 35 deltagere. Billede af Niels Erik Kaaber Rasmussen frigivet under CC-BY licens.

 

Som en del af den globale Open Data Day 2015, hvor mere end 300 events fandt sted i hele verden, inviterede Open Knowledge Danmark, Wikimedia Danmark og det danske Open Street Map community til en dag i de åbne datas tegn i København – og det valgte lidt over 30 mennesker at deltage i.

Dagen startede med en “Mapillary walk”, hvor deltagere blev introduceret til app’en Mapillary, det crowdsourcede open source alternativ til Google Street View. Gruppen af deltagere gik en data-motions-tur rundt i kvarteret på Nørrebro og fik uploadet flere hundrede billeder til Mapillary til gavn for alle borgere.

Næste aktivitet var henlagt til Café Mellemrummets lokaler, der venligt var blevet lånt til os fra Mellemfolkeligt Samvirke. Her var der “datasprint”, dvs. en dataworkshop med crowdsourcede folketingskandidat-data som omdrejningspunkten. Deltagerne fik først en kort introduktion til basal dataanalyse efterfulgt af gruppearbejde med dataene: En oversigt over samtlige opstillede kandidater til det kommende folketingsvalg, som en gruppe frivillige har lagt kræfter i at samle i ugerne op til Open Data Day (læs mere om det på vores blog her og her). Resultatet af gruppearbejdet var bl.a. visualiseringer og kvalitative analyser – samt diskussion om de overordnede perspektiver det giver at have adgang til dataene i åben form.

Sidst, men ikke mindst, arbejdede en gruppe af deltagerne med at lave en kortlægning af de danske “åben”-miljøer. Således blev der brainstormet og lavet en indeksering af aktører og organisationer, der arbejder med forskellige aspekter af “åbenhed” i Danmark. Idéen med kortlægningen var at skabe grobund for øget samarbejde på tværs af de gode kræfter, der allerede findes – og eftersom kortlægningen kun blev begyndt, men langt fra blev færdiggjort, skal der hermed lyde en opfordring til læsere af denne blog på at bidrage til listen, som kan findes her. Øvelsen viste iøvrigt at det danske “open data miljø” som er ganske omfattende, og indikerer således at “open” er ved at få fodfæste og det lover godt for fremtiden.

 

Vær med til at markere Open Data Day 2015 i København

kimbach - February 12, 2015 in åben adgang, åben data, åben viden, åben videnskab, begivenhed, datajournalistik

Open Data DayDen 21. februar 2015 er det den Internationale Open Data Day og i den forbindelse afholdes der et arrangement i København fra kl. 14:00 til 17:00.

Vi mødes her:
MellemRummet, Ravnsborggade 11, 2200 København N

(Vis adressen på på OpenStreetMap)

Arrangementet har to dele:
  • Kortlægning af de danske “åben”-miljøer. Vi samarbejder om at kortlægge aktører og organisationer, der arbejder med forskellige aspekter af “åbenhed” i Danmark. Kortlægningen kan muligvis skabe grobund for øget samarbejde på tværs af de gode kræfter, der allerede findes og hjælpe os med at få et overblik.
  • Dataworkshop med crowdsourcet folketingskandidat-data som omdrejningspunkt. Flere frivillige har lagt kræfter i at samle en oversigt over samtlige opstillede kandidater til det kommende folketingsvalg. Vi vil arbejde med udgangspunkt i disse data med deskriptive analyser, visualiseringer og hvad vi ellers har af gode ideer.

Vi tilbyder desuden interesserede en kort introduktion til dataanalyse for begyndere og let øvede.

Eksterne henvisninger

Open Knowledge Denmark Logo

Wikimedia Danmark Logo

 Update: Ekstra-event / opvarmning

Kom med opvarmning til Open Data Day med en omgang high impact datamotion

Det danske Open Street Map community (i form af Søren Johannessen) inviterer som en optakt alle interesserede på data-motions-tur rundt i området, hvor vi vil fotografere til Mapillary projektet. Mapillary kan kort siges at være et gør-det-selv lignende street view.

Vi mødes kl. 11:30 ved Blegdamsvej/Tagensvej krydset (ved Panum Instituttet). Efter en lille introduktion bliver I/du sendt ud på en fotomission i området. Du skal medbringe en smartphone, der har GPS og samtidigt skal du have downloadet Mapillary appen (app findes til Andriod, iPhone og Windows), og måske også lige tjekke den app ud med, hvordan den virker. Endelig husk varmt tøj, godt fodtøj og din mobil oplader.

Vi mødes igen på MellemRummet i Ravnsborggade 11, kl. 13:15, hvor der vil være gratis internet adgang, så vi kan få uploadet vores billeder (derfor du skulle medbringe oplader). Hvis du ønsker at deltage, så skriv en kommentar her eller ping mig på Twitter@neogeografen, så jeg har overblik over hvor mange der kommer og samt lave fordeling af områder til deltagerne.

Såfremt du ikke har mulighed for at deltage i ovenstående event inde i København, så kan du selv på lørdag tage ud i dit eget nærområde eller hvad med at invitere et par venner med ud og tage billeder?

Læs mere om arrangementet her:
http://www.microformats.dk/2015/02/16/opvarmning-til-open-data-day-med-en-omgang-high-impack-datamotion/

Kort over valgsteder

Niels Erik Kaaber Rasmussen - February 9, 2015 in åben data, offentlige data, valgdata

Open Knowledge Danmark mener, at valgdata skal være åbne. Vi advokerer ikke for at afskaffe hemmelige valg, men for at offentlighedens adgang til informationer om opstillede kandidater, valgsystem, valgresultater mv. skal være let og gratis tilgængelige i åbne maskinlæsbare formater uden restriktioner for brug. Senest er det lykkedes at få åbnet for adgangen til kort over afstemningsområder (de geografiske områder de enkelte valgsteder dækker ved valg), således at det nu blandt andet er muligt at lave detaljerede kort over valgresultatet. Efter at kortdata blev frigivet har flere personer givet sig i kast med at se på hvordan kortene kan videreanvendes. I denne blogpost forsøger vi kort at samle op:

 

 

 

Først får I et link til selve datasættet med afstemningsområder som leveret af Geodatastyrelsen (31.1 MB udpakket). Kortdata er gemt i Shape-format og er i ganske høj opløsning.

 

@neogeografen har konverteret de oprindelige kort til WGS84 og UTF-8 samt GeoJSON. Resultatet kan hentes her: 1) Afstemningsområder konverteret til WGS84, UTF-8 og forenklet (3.6 MB udpakket) og 2) Afstemningsområder som GeoJSON (også WGS84) (7.2 MB).  Tak til microformats.dk.

 

@pessimism har sørget for, at de nye data nu kan hentes ned via Open Knowledge Danmarks Github-profil. Han har endvidere hjulpet med at konverterer til TopoJson. TopoJson-Filen kan findes her, her ses de administrative grænser visualiseret og her findes en JSfiddle, der viser hvordan kortet kan embeddes (på samme måde som vist nedenfor).

 

   

 

@SBarfort har inkluderet afstemningsområderne i en ny pakke til open source-statistikprogrammet R. Pakken gør det nemt at lave fladekort over danmarks kommuner, regioner, afstemningssteder, mv.
 

Som det inkluderede tweet øverst i denne post viser, var @fghjorth hurtigt ude med første anvendelse af kortene over valgsteder til en visualisering af resultatet fra 2011-valget.

 

Stor tak til alle der har vist interesse for data og især til de af jer, der allerede har anvendt dem og delt jeres arbejde. Vi glæder os til at se flere visualiseringer i forbindelse med folketingsvalget senere i år.

Kort over afstemningsområder frigives – efter pres fra Open Knowledge Danmark

Niels Erik Kaaber Rasmussen - February 5, 2015 in åben data, valgdata

Over en længere periode har Open Knowledge Danmark forsøgt at få adgang til kortdata for Danmarks inddeling i afstemningsområder. Det er nu lykkedes.

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling af landet, der anvendes ved folketingsvalg, kommunalvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger. Åbne kortdata vil blandt andet kunne bruges til visualiseringer og analyser af valgresultater. Som led i Grunddataprogrammet skal Geodatastyrelsen påtage sig opgaven med at udstille kortene til fri videreanvendelse. Først skal et formelt ansvar imidlertid overdrages til styrelsen, data skal kvalitetsikres (dvs. lokale kort skal til gennemsyn i kommunerne) og først når ”datafordeleren” foreligger er processen afsluttet og data vil blive tilgængelige som åbne data. Herefter foreligger et arbejde med løbende at vedligeholde og opdatere datasættet. At processen endnu ikke er afsluttet, er især ærgerligt, fordi vi står overfor et kommende folketingsvalg, hvor kortene vil kunne anvendes af medier, forskere, analysebureauer, interesseorganisationer mv.

 

Kort over Danmark. © OpenStreetMap contributors

Kort over Danmark. © OpenStreetMap contributors. Data is available under the Open Database License and CC BY-SA.

Geodatastyrelsen har nu åbnet op for at det datasæt over afstemningsområder, som de ligger inde med, kan videreanvendes. Geodatastyrelsen understreger dog, at der er tale om testdata, som er genereret på baggrund af et udtræk fra CPR vejregistret foretaget i efteråret 2013. Datasættet er ikke endeligt, men er på vej til at blive det. I foråret 2014 er data rettet til enkelte steder, men derudover er det ikke kvalitetskontrolleret, og indeholder ikke senere ændringer. Geodatastyrelsen oplyser endvidere:
– Datasættet udgør ikke en officiel datakilde for afstemningsområder.
– Overdragelse af indberetningspligt for afstemningsområder fra CPR Vejregisteret til Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI) forventes gennemført ultimo 2016. Indtil da er CPR vejregisteret den officielle kilde til data for afstemningsområder. CPR vejregistret ligger dog ikke inde med egentlige kortdata – kun adressedata.
– Testdatasættet udleveres, som det foreligger, med de fejl og mangler det måtte have, da det ikke er kvalitetssikret endnu.

Du kan hente datasættet her og frit anvende det under hensyntagen til Geodatastyrelsens bemærkninger. Kortdata er gemt i Shape-format og høj opløsning. @neogeografen som skriver engageret om åbne kortdata på Microformats har konverteret ESRI Shape-filen til WGS84 og UTF-8 samt GeoJSON. Kortdata er forenklet med en faktor 3, hvilket gør filen ca. 9 gange mindre end den oprindelige, til gengæld kan der opstå lidt støj, hvor afstemningsområderne er skæve polygoner. For de fleste formål vil disse videre behandlede formater være at foretrække. Filerne kan hentes her:

Datasæt med afstemningsområder som leveret af Geodatastyrelsen (31.1 MB udpakket)
Afstemningsområder konverteret til WGS84, UTF-8 og forenklet (3.6 MB udpakket). Tak til microformats.dk
Afstemningsområder som GeoJSON (også WGS84) (7.2 MB).  Tak til microformats.dk

 

Open Knowledge Danmark er glade for at få adgang til data og for at kunne videregive denne adgang til alle interesserede. Vi glæder os til, at arbejdet med overdragelse og kvalitetssikring kan afsluttes og data officielt udstilles som åbne data uden restriktioner for brug.

Læs mere om tilgængeligheden af valgdata i Danmark her.
Se opfølgende post her.

Valgdata skal være åbne

Niels Erik Kaaber Rasmussen - January 27, 2015 in åben data, valgdata

Valgdata bør være tilgængelige som åbne data, det vil sige gratis og let tilgængelige i åbne maksinlæsbare formater, i højeste detaljeringsgrad, uden restriktioner for brug og uden forsinkelse.

Det er valgår i Danmark og selvom vi på mange måder gør det pænt, når det kommer til åbne data, så er der alvorlige mangler, blandt andet i forhold til valgdata. I denne blogpost peger vi på nogle af disse mangler.

Åbne valgdata skal sikre os fri og lige adgang til viden om resultatet på valgaftenen; viden om hvem der stiller op til valg; give os mulighed for at komme i kontakt med dem; informere os om deres finansielle interesser; sikre at valghandlingen foregår uden fejl og snyd; og de skal øge befolkningens engagement, tillid og vidensniveau. Åbne valgdata er selvfølgelig ikke nok i sig selv, men i et demokrati i det 2100-århundrede er det en forudsætning for afholdelsen af fair og transparente demokratiske valg.

 

"Election MG 3455" by Rama - Own work. Licensed under CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Election_MG_3455.JPG#mediaviewer/File:Election_MG_3455.JPG

“Election MG 3455″ by Rama – Own work. Licensed under CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons

Begrænset adgang til valgresultater på valgaftenen

Open Knowledge Danmark mener, at valgresultater i højeste detaljeringsniveau bør frigives som åbne data i maskinlæsbart format, uden forsinkelse og uden restriktioner for brug.

På selve valgaftenen følger de fleste valgresultaterne via en af de to store tv-kanaler. DR og TV2 betaler begge KMD et 6-cifret beløb for at få adgang til et data-feed med live valgresultater fra optællingen på valgstederne på valgaftenen. DR og TV2 er (så vidt vides) KMD’s eneste kunder til dette datafeed. Ritzau har haft adgang til feedet via DR og videreformidlet det til flere kunder – uden betaling til KMD. Mindre medier og andre, der ikke har indgået en aftale med Ritzau eller har mulighed for at betale KMD et 6-cifret beløb for adgang til valgresultaterne i maskinlæsbart format, kan i stedet hente data fra et XML-feed fra Danmarks Statistik (DST). Desværre mangler DST’s data det mindste detaljeringsniveau (resultater fordelt på afstemningssteder). Dertil kommer at DST’s data op til 10 minutter forsinket i forhold til KMD’s fordi der foregår en form for validering inden DST videreformidler tallene. På valgaftenen er det afgørende at have detaljerne med og at have resultaterne først – ikke 10 minutter efter at de er blevet vist på TV.

For nogle er det en løsning at indhente data fra KMD’s valgside via en webscraper, det er imidlertid en juridisk tvivlsom fremgangsmåde (KMD fastholder at det ikke er tilladt) og risikabelt idet fremgangsmåden afhænger af hvordan KMD vælger at præsentere data. Denne begrænsning af noget så centralt demokratisk som adgangen til valgresultatet på valgaftenen er uacceptabel.

Formelt set er det Økonomi- og Indenrigsministeriet, der forestår det praktiske omkring valghandlingen. DST opgør valgresultatet for ministeriet og kommunerne betaler KMD for at håndtere og fremsende valgresultater for folketingsvalg til DST.

Opdatering: Danmarks Statistik oplyser følgende: Vedrørende begrænsningen på valgaften har KMD ikke været i stand til at levere valgresultater på afstemningsområdeniveau til os for alle opstillingskredse. Indtil det problem er løst, kan vi ikke gå videre med en mere detaljeret offentliggørelse. Ifølge valgloven (§71) er kommunerne ikke forpligtede til at levere mere detaljerede oplysninger end på opstillingskredsniveau på valgaftenen.

 

Personlige stemmer findes ikke i maskinlæsbart format

Open Knowledge Danmark mener, at resultatet af optællingen af personlige stemmer i højeste detaljeringsniveau bør frigives som åbne data i maskinlæsbart format, uden forsinkelse og uden restriktioner for brug.

De personlige stemmer tælles op dagen umiddelbart efter valget. Ved optælling af de personlige stemmer eksisterer (så vidt vides) intet datafeed fra hverken KMD eller DST. Danmarks Radio har reportere ude ved de store optællingssteder og har aftaler om at ringe rundt til de små for at få resultaterne så hurtigt som muligt. Resultaterne kan findes på både DST og KMD’s valgsider, men ikke i maskinlæsbart format og hos DST ikke i højeste detaljeringsniveau. Data findes ikke frit tilgængelige i maskinlæsbart format i højeste detaljeringsniveau umiddelbart efter optælling.

Opdatering:  Danmarks Statistik oplyser, at der rent faktisk findes et XML-feed med resultaterne af fintællingen, herunder optælling af personlige stemmer. Tak!

 

Kort over afstemningsområder tilbageholdes

Open Knowledge Danmark mener, at Geodatastyrelsen straks skal offentliggøre data over landets afstemningsområder i et samlet datasæt som åbne data uden restriktioner for brug.

Ved Folketingsvalg er landet delt op i 3 landsdele, 10 storkredse, 92 opstillingskredse og ca. 1450 afstemningsområder. Geodatastyrelsen er ansvarlige for at vedligeholde et datasæt indeholdende kort over de forskellige områder. Kortdata er fundamentet for en stor vifte af mulige visualiseringer af valgresultatet. Desværre findes i dag ingen samling af opdaterede kort over de mere end tusinde afstemningsområder. Kort over afstemningsområder er blandt andet nødvendige for at kunne visualisere forskelle i valgresultatet inden for en kommune eller en opstillingskreds, men kan også bruges i forskellige sammenhænge i perioden op til et valg.

Ønskes adgang til disse kort kan hver enkelt kommune kontaktes, hvilket er en tidskrævende proces især taget i betragtning af, at de kort man vil få, ikke kan forventes at være i samme format eller samme målestoksforhold og i nogle tilfælde slet ikke vil være maskinlæsbare.

Geodatastyrelsen ligger inde med et samlet og opdateret datasæt over afstemningsområderne, men ønsker ikke at videregive disse. Begrundelsen lyder: 1. at det formelle ansvar skal overdrages fra CPR-vej (CPR-vej oplyser at de ikke udtrække kortdata), 2. at data skal kvalitetssikres og 3. at man afventer ”datafordeleren”.

Datasættet indgår som del af grunddataprogrammet og dermed er den politiske beslutning om af frigive data taget allerede tilbage i 2012. Siden da har der været afholdt både kommunalvalg (2013), Europa-parlamentsvalg og folkeafstemning om patentdomstolen uden at offentligheden har haft adgang til de grundlæggende kortdata.

Opdatering: Efter pres fra Open Knowledge Danmark tillader Geodatastyrelsen nu anvendelse af kort over afstemningsområder. Læs “Kort over afstemningsområder frigives – efter pres fra Open Knowledge Danmark“.

"Stemmebokse" by Leif Jørgensen - Eget arbejde. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stemmebokse.jpg#mediaviewer/File:Stemmebokse.jpg

“Stemmebokse” by Leif Jørgensen – Eget arbejde. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Hjælp os med at crowdsource kandidatlisten

Vi har startet en indsamling af information om kandidaterne til Folketingsvalg 2015. Hjælp os med at gøre listen komplet.

Ifølge valgloven skal partiernes lister over opstillede kandidater til folketingsvalg indberettes og godkendes senest 10 dage før valget og forventes offentliggjort senest 8 dage før valget. DST offentliggør listerne, så alle kan se, hvem de kan stemme på. Allerede et godt stykke tid inden valget udskrives er der mere eller mindre vished omkring de fleste kandidater og naturligvis stor interesse, men der findes ingen god systematisk oversigt over partiernes kandidatfortegnelser. De store medier er ofte gode til at samle kandidatlister (blandt andet gennem deres populære valgtests), men deler ikke deres data med andre.

Op til 2015-valget vil vi bidrage til at samle en liste over folketingskandidater (dataindsamlingen foretages ikke alene af Open Knowledge Danmark, men af en gruppe frivillige), så komplet som mulig og med links til sociale profiler mv. Vi gør dette ved at crowdsource informationerne og videregive data under åben licens til alle, der måtte have lyst til at bruge dem på den ene eller anden måde,

Kort efter valget er det planen, at vi vil starte en version af det engelsk udviklede PopIt op. PopIt er open source, har en åben API og er bygget til at indsamle og videreformidle åben data om kandidater til politiske valg. Vi skal have lavet et par mindre tilpasninger til det danske valgsystem og håber så at kunne danne grundlaget for den bedst opdaterede og mest omfattende liste af kandidater til politiske valg i Danmark, som alle frit kan bruge og derved undgå dobbeltarbejde (også for kandidaterne, der slipper for at indtaste data mange gange). Istedet for at starte forfra med dataindsamling kan medier, forskere, analytikere mv. bruge deres kræfter på det, de hver især er gode til.

Hvis du har et par minutter tilovers og vil give en hånd med ift at indsamle informationer om kandidaterne til det kommende folketingsvalg, så hjælp os med at udfylde nogle de tomme felter på vores crowdsourcede liste.

 

Åbne valgdata kan øge valgenes gennemsigtighed; bidrage til at styrke befolkningens engagement i valghandlingen og indgå i redskaber, applikationer, analyser mv. som kan øge vidensniveauet, kvalificere beslutninger og i sidste ende styrke demokratiet. Åbne valgdata er vigtige og mulighederne for at forbedre datas tilgængelighed ligger lige for.

Open Data Index bidrager til øget åben-data indsats i Danmark

Christian Villum - January 9, 2015 in åben data, government, offentlige data, open gov

Skærmbillede 2015-01-09 kl. 14.02.08

Det folkedrevne projekt Global Open Data Index, som blev sat sammen og udgivet i december 2014, med bl.a. Open Knowledge Danmarks hjælp, nævnes som referencepunkt i den officielle udmelding fra Digitaliseringsstyrelsen i denne uge, der dels annoncerede udvidelse af perioden for Danmarks igangværende engagement i Open Government Partnership, og endvidere at det ene af to hovedpunkter i den kommende danske indsats vil være en øgelse af indsatsen på området for åbne data.

I annonceringen skrives blandt andet:

Det nye initiativ om offentlige data har derfor til formål at åbne helt op i overensstemmelse med Open Data Index’ kriterier for data om offentlige udgifter og andre centrale offentlige datasæt. Som opfølgning på ændringen af den danske PSI-lov om offentlige data vil standardlicensen for åbne offentlige data desuden blive opdateret, og der udarbejdes vejledninger til civilsamfundet og andre private aktører om mulighederne for at genanvende offentlige data samt til offentlige myndigheder om åbning af data.

Hos Open Knowledge Danmark hilser vi naturligvis denne plan velkommen, både for så vidt angår det forlængede samarbejde med Open Government Partnership (hvilket vi tidligere har blogget om, se bl.a. her), men i allerhøjeste grad også på åbne-data fronten.

For sidstnævnte vil vi dog samtidig kraftigt tilråde, at der i forbindelse med opdatering af datalicensen (fra den nuværende hjemmelavede/skræddersyede licens) vælges en international standardlicens: Helt specifikt én af de licenser som lever op til Open Definition‘s definition af helt åbne licenser, eksempelvis ODC-BY eller ODbL-licenserne, hvilket i stadig stigende grad er ved at blive den internationale standard. Dette ville sikre endnu nemmere samkøring af danske og internationale data, og dermed gøre det nemmere at leve op til formålet for tiltaget, nemlig at dataene bedst muligt kan genanvendes af borgere, virksomheder og andre regeringer.

Læs hele annonceringen fra Digitaliseringsstyrelsen her:

http://www.digst.dk/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/Digitaliseringsstyrelsen/2015/OGP-handlingsplan-udvides

Der er iøvrigt en forkortet engelsk udgave her:

http://www.telecompaper.com/news/danish-govt-plans-to-make-more-public-data-available–1058311

Pressemeddelelse: Open Data Index 2014 viser små fremskridt indenfor åbning af offentlige nøgledata

Christian Villum - December 9, 2014 in åben data, internationalt, offentlige data

 

Pressemeddelelse, 9. december 2014

Skærmbillede 2014-12-09 kl. 17.36.32

Open Knowledge International har frigivet Global Open Data Index 2014, en verdensomspændende måling af åbne data, der placerer Danmark på en fornem 2. plads. Målingen viser dog også, at selvom der generelt er sket fremskridt, så tilbyder de fleste regeringer endnu ikke nøgledata i en tilgængelig form til deres borgere og erhvervsliv. McKinsey og andre kilder har for nyligt vurderet , at åbne data rummer et økonomisk potentiale på over 1 billion USD, og de langsomme fremskridt på området skaber frygt for, at muligheder går tabt.

Rufus Pollock, grundlægger og Præsident for Open Knowledge siger:

Åbningen af offentlige data styrker demokrati, ansvarlighed og innovation. Det gør borgere istand til at erkende og anvende deres rettigheder, og det skaber fordele i hele samfundet: Fra transport infrastrukturer til uddannelse og sundhed. Vi har gennem de seneste par år set en kærkommen stigning i regeringers tilslutning til åbne data generelt, men dette års Open Data Index viser at handling på området ofte halter langt efter hvad der er blevet lovet.

Open Data Index rangerer lande baseret på tilgængelighed af data indenfor ti nøglekategorier inklusiv offentligt forbrug, valgresultater, transportdata og forureningsniveauer.

Storbritannien topper 2014-udgaven af indexet og fastholder dermed førerpositionen fra sidste år med en samlet score på 96% tæt fulgt af Danmark på andenpladsen (samme plads som i 2013) og Frankrig som nr. 3, hvilket for sidstnævnte er et hop fremad fra nr. 12 sidste år. Finland kommer ind som nr. 4, mens Australien og New Zealand deler 5. pladsen. Imponerende resultater ser vi desuden fra Indien på 10. pladsen (stigning fra nr. 27 sidste år) og latinamerikanske lande som Columbia og Uruguay, der deler 12. pladsen.

Sierra Leone, Mali, Haiti og Guinea rangerer lavest på listen over de målte lande, men der er mange lande hvor regeringerne er endnu mindre åbne, hvilket dog ikke er blevet målt på grund af enten lukkethed eller mangel på et engageret civilsamfund til at lave målingerne.

Overordnet set, på trods af at der var betragtelig forbedring af antallet af åbne datasæt (fra 87 til 104), så er procentdelen af åbne datasæt på tværs af de indsamlede målinger stadigvæk lav: Kun 11% i alt.

Selv blandt førerfeltet er der plads til forbedring: USA og Tyskland udbyder eksempelvis ikke et samlet, åbent register over virksomheder. Generelt set er der også en skuffende lav grad af åbenhed omkring offentligt forbrug, hvor langt de fleste lande enten ikke formår at udbyde data overhovedet eller kun i begrænset omfang. Faktisk får kun to ud af 97 lande (Storbritannien og Grækenland ) fuld karakter i den kategori.

Dette er værd at bemærke, specielt i en periode hvor væksten generelt er lav og mange lande fortsat er tvunget til at spare, da adgang til åbne data ville give borgere og erhvervsliv effektive værktøjer til at spare penge og forbedre den offentlige effektivitet.

Pollock fortsætter:

For at drage nytte af åbne data må regeringer gøre mere end blot frigive nogle enkelte regneark online. Disse data bør gøres forståelige og lette at finde, og skal gøres lettere at andvende, genanvende og dele – af alle, overalt og til ethvert formål.

Noter:

http://index.okfn.org/

  • Open Data Index drives af Open Knowledge i samarbejde med et globalt netværk af eksperter og bidragsydere. Indsamlingen af resultaterne indebærer at borgere, civile organisationer og åbne data-eksperter vurderer tilgængeligheden af en række pre-definerede datasæt i lande og steder verden over. Deres bidrag bliver efterset af andre lokale eksperter og efterfølgende af et overordnet panel af specialister, hvorefter de bliver tildelt point baseret på indberetningerne.
  • Open Data Index tilbyder en uafhængig vurdering af åbenheden indenfor følgende datakategorier: Transport-tidstabeller, offentlige budgetter, offentligt forbrug, valgresultater, erhvervsregister, nationalt landkort, nationale statistikker, lovområdet, postnumre og forureningsdata. For yderligere uddybelse se beskrivelser her: http://index.okfn.org/dataset/
  • De lande og steder som er blevet vurderet er: Storbritannien, Danmark, Frankrig, Finland, Australien, New Zealand, Norge, Tyskland, USA, Indien, Taiwan, Columbia, Tjekkiet, Sverige, Uruguay, Island, Holland, Rumænien, Chile, Japan, Isle of Man, Østrig, Canada, Schweiz, Italien, Brasilien, Slovenien, Portugal, Israel, Pakistan, Paraguay, Equador, Moldova, Indonesien, Jamaica, Rusland, Argentina, Polen, Serbien, Bulgarien, Kroatien, Belgien, Costa Rica, Grækenland, Hong Kong, Kina, El Salvador, Burkino Faso, Thailand, Makedonien, Slovakiet, Bangladesh, Bermuda, Nepal, Senegal, Singapore, Tunesien, Guatemala, Lituaen, Philipinerne, Amerikanske Jomfruøer, Nigeria, Rwanda, Saudiarabien, Cambodia, Zambia, Elfenbenskysten, Ægypten, Marokko, Panama, Ghana, Zimbabwe, Cameroon, Kenya, Libanon, Bosnien & Herzegovina, Botswana, Cypern, Lesotho, Tanzania, Benin, Oman, Sierra Leone, Haiti, Mali og Guinea.
  • Se regionale historier om åbne data og Open Data Index 2014 her: http://index.okfn.org/stories/
  • De steder hvor vi har modtaget bidrag fra 2013 og 2014 fra steder, som muligvis ikke er officielt anerkendt som selvstændige lande har vi valgt at inkludere dem alligevel såfremt bidragene er komplette og nøjagtige. Det er derfor, at Open Data Index 2014 referer til ‘Steder’ (‘Places’) fremfor ‘Lande’ (‘Countries’).
  • Åbne data kan defineres som værende informationer, der frit kan blive anvendt, genanvendt og delt af alle, overalt og til ethvert formål. For at åbne data kan betegnes som helt åbne kræves det, at en række tekniske og juridiske principper overholdes, og det er dette som Open Data Index måler. Open Definition (‘Den Åbne Definition’) beskriver disse principper for data og andet indhold: http://opendefinition.org
  • Open Knowledge, grundlagt i 2004, er et globalt netværk af aktører, som er passionerede omkring åbenhed og som via aktivisme, teknologi og træning arbejder for at frigøre information med henblik på at give indblik og skabe forandring. Vores mål er at give alle i verden muligheden for at bruge viden og indsigt til gode formål.

Besøg http://okfn.org/ for at lære mere om Open Knowledge og vores flagskibsprojekter såsom http://SchoolOfData.org/ og http://OpenSpending.org/.

Find øvrige pressematerialer her – inklusiv originalen af denne pressemeddelelse på dansk, engelsk og en lang række andre sprog.

Finansloven 2015 betragtet gennem budgetdata

Niels Erik Kaaber Rasmussen - December 1, 2014 in åben data, begivenhed, offentlige data, workshop

Open Knowledge Danmark og Informations Datablog afholdt igen i år en vellykket dataworkshop med afsæt i den nyeste finanslov.

fl2015-2

Der arbejdes med finanslovsdata i Informations lokaler.

Vi havde på forhånd fået indhentet data fra Finansministeriets finanslovsdatabase, så de 15 engagerede og velkvalificerede deltagere umiddelbart kunne kaste sig over data i et (relativt) pænt formateret csv-format (du kan selv finde datasættet her, tak for forarbejdet til til @nidhug).

fl2015-1

Finanslov 2015 analyseres og visualiseres på Databloggen og Open Knowledge Danmarks dataworkshop.

Der blev gjort flere gode forsøg på at skabe et overblik over udviklingen i de forskellige poster gennem de seneste år. Det vidste sig dog at være relativ besværligt på grund af en lang række omstruktureringer og redefineringer af hovedområder og underkonti. En del af dette er afstedkommet af, at ministerier oprettes, nedlægges og skifter resort med jævne mellemrum.

Der blev også søgt efter meget specifikke poster; en undersøgte DMI’s indtægter og udgifter. DMI sidder vigtig samfundsrelevante data i form af danske vejr og klimadata, som vi i Open Knowledge Danmark mener burde frigives som åbne data.

En lidt anderledes tilgang til data blev anvendt af en deltager på workshoppen, der omsatte budget-tallene til lyd og således kunne afspille en melodisk tonerække for udviklingen i hver af finanslovens budgetposter.

Tak til alle deltagere på workshoppen for engageret og inspirerende arbejde på dagen og til Informations Datablog for at lægge hus til og for godt samarbejde. Vi håber at kunne gentage arrangementet igen næste år – gerne i en endnu mere finpudset version.

En visionær digitaliseringsstrategi?

Niels Erik Kaaber Rasmussen - November 15, 2014 in government, offentlige data, open gov

Open Knowledge Danmark ser gerne, at man i den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (2016-2020) indskriver målsætninger om øget åbenhed i forvaltningen, politisk transparens, social inklusion og øget borgerinddragelse. Vi ser gerne, at strategien anlægger et bredere perspektiv og kommer til at indeholde positive visioner for fremtidens it-anvendelse.

 

Indholdet af en kommende digitaliseringsstrategi diskutteres over en kop kaffe i Digitaliseringsstyrelsen

Indholdet af en kommende digitaliseringsstrategi diskutteres over en kop kaffe i Digitaliseringsstyrelsen.

Digitaliseringsstyrelsen er på vegne af regeringen, KL og Regionerne er gået i gang med at skitsere en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der skal sætte retningen og den overordnede ramme for de næste 5 års digitalisering af den offentlige sektor. I den anledning og i anledning af at Digitaliseringsstyrelsens direktør har rundet 1000 følgere på twitter blev en repræsentant fra Open Knowledge Danmark sammen med en række andre inviteret til kaffe og en snak om den kommende digitaliseringsstrategi.

Som optakt til mødet havde vi oprettet en pad, hvori vi sammen har formuleret input til den kommende digitaliseringsstrategi. Ud over et stærkt ønske om at få indskrevet nogle visioner og nogle klarere samfundsmålsætninger om åbenhed, transparens, inklusion og borgerinddragelser, koncentrerer vores ideer sig om de emner, som vi finder vigtige. Det er blandt andet open government, open access, åbne data, open source, internationalisering, fri og åben kulturarv og aktivt medborgerskab. Inden for nogle af områderne findes der allerede initiativer og strategier fra det offentliges side, men desværre er det ofte mindre enkeltstående initiativer uden stor gennemslagskraft.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er Danmarks digitaliserings-flagskib, de initiativer der indgår i strategien, bliver der lagt økonomisk og politisk styrke bag at få ført ud i livet. Derfor er det væsentligt at strategien får et bredere perspektiv end blot at digitalisere eksisterende offentlige processer med henblik på hurtigt at kunne indløse effektiviseringsgevinster.

Mere konkret har Open Knowledge Danmark foreslået: programmering som fag i Folkeskolen; øget indsats for åbne offentlige data; krav om åbne licenser ved offentlig støtte til digitalisering af kulturarv; øget inddragelse af civilsamfund; mere håndfast implementering af den danske open access strategi; lempeligere ophavsretslovgivning; åben adgang til offentlige styrings- og planlægningsværktøjer (gerne open source); åben licens som standard på studerendes specialer og andre universitetsopgaver samt oprettelse af et “åben data hotel”. Hvis vi skal have held med at få de relevante parter til at inddrage vores ideer i deres arbejde, skal vi have oversat vores overordnede visioner om åbenhed til konkrete og realistiske initiativer og projekter.

Tilmeld dig vores mailingliste, her: