Open Data Day 2016 – København

Niels Erik Kaaber Rasmussen - March 13, 2016 in åben data, begivenhed, openGLAM, workshop

 

Open Knowledge Danmark fejrede i samarbejde med Wikimedia Danmark Open Data Day 2016 ved et arrangement i det nyåbnede Digital Social Science Lab ved Københavns Universitet.

Dagen blev indledt med en kort introduktion af konceptet. Vi havde en hilsen fra Open Data DK, et par ord fra Digital Social Science Lab og fik sat et par ord på, hvorfor åbne data også er vigtige i et 3. verdens perspektiv. Efter introduktionen delte deltagerne sig op i tre workshops:

 • En openGLAM-gruppe faciliteret af Wikimedia Danmark. Wikimedia Danmark gør blandt andet et fantastisk stykke arbejde for at lette adgangen til vores allesammens kulturarv via tekster, billeder og referencer i Wikipedia.
 • En hands-on gennemgang af forskellige nyttige data-værktøjer i open source, der med fordel kan anvendes til håndtering og analyse af åbne datasæt.
 • Og en debat om privatlivsbeskyttelse versus åben data. Diskussionen i denne workshop var præget af at flere har stærke holdninger til emnet. Selve afsættet til debatten – hvilke kategorier af data, der med fordel bør holdes lukkede vs. åbne – blev kraftigt problematiseret. Skal et datasæt være åbent eller lukket fordi det hører under en særlig kategori (eks. trafik-data, sundhedsdata, skattedata, kriminalitetsdata, klimadata) eller er det helt andre parametre der afgør det? Skal det slet ikke være en problemstilling, vi skal beskæftige os med, fordi beslutningen om hvornår og hvordan personlige data bør anvendes, bør placeres teknisk, juridisk og moralsk hos den enkelte?

Vi afsluttede den danske Open Data Day med fælles opsummering af de tre workshops og open mic.

 

Tak til Digital Social Science Lab for udlån af lokaler. Og en særlig tak til alle deltagerne på dagen, vi håber at se jer igen til vores kommende arrangementer. Husk I er altid velkomne til at blande jer i snakken og komme med input og ideer via vores forskellige kanaler.

Hashtags: #openDataDay #openDataDayDK

Gennemsigtighed gælder staten, privatlivsbeskyttelse gælder borgere

Niels Erik Kaaber Rasmussen - March 1, 2016 in åben data

På en debat-/diskussionsworkshop på Open Data Day 2016 (det er på lørdag d. 5/3 i København – kom og vær med!) vil Open knowledge Danmark b.la. stille skarpt på forholdet mellem åbne data og private data. 

Centralt i Open Knowledge Danmarks arbejde står begrebet åben data. Åben data er data, der er gratis og let tilgængelig for alle; der frit kan videredistribueres af alle og frit kan genanvendes af alle, uden juridiske, tekniske, økonomiske eller sociale restriktioner. Når vi snakker om åbne data, tænker vi typisk på offentlige data. Data der har samfundsmæssig relevans, hvor dataindsamling og -behandling er finansieret af os alle sammen (via offentlige budgetter) og som ikke er personhenførbar. Det kan være valgdata, kortdata, finanslovsdata, folketingets datameterologiske datastatistiske nøgletal eller kulturarvsdata. Men alle data skal selvsagt ikke være åbne, det gælder f.eks. særligt personfølsomme data. Hvordan kan og skal begrebet åbne data afgrænses fra at omfatte personfølsomme data?

Flere (hvem sagde det først?) har formuleret idealet “transparency for governments, privacy for citizens“. Det giver god mening, at gennemsigtigheden skal gælde staten og magthaverne, der træffer beslutninger på borgeres vegne og hvis beslutninger berører os alle, hvorimod den enkelte borger skal have ret til at kunne have sine politiske, religiøse og seksuelle præferencer i fred. Men kan der laves en så klar opdeling af stat og privat? Detaljerede data over offentlige udgifter omfatter lønninger for specifikke offentligt ansatte og i Tyskland har landmænd forsøgt at begrænse adgang til data vedr. EUs landbrugsstøtte med argumentet om at der er tale om personfølsom information, for blot at nævne to eksempler hvor grænsen mellem åbne data og privatlivsbeskyttelse ikke har været klar.

I Danmark har man b.la. drøftet om værdien i at offentliggøre oplysninger om selskabsskattesbetalinger overstiger den gene, det kan betyde for virksomhederne. Blandt andet af hensyn til privatlivsbeskyttelse er enkeltmandsfirmaer undtaget. Offentligt tilgængelige tinglysningsdata blev tidligere på året scrapet og præsenteret i let-søgbar format, data var offentlige, men ikke åbne data og de forbedrede søgemuligheder skræmte mange. Man har også drøftet om folkeskolernes karaktergennemsnit skal offentliggøres og anvendes til rangering af skoler. Er det hensigtsmæssigt at offentliggøre data på nettet uden at tillade søgning og sortering i samme data?

Skal offentlighedens interesse holdes op imod beskyttelsen af den enkelte, eller har den enkeltes privatliv altid forrang? I Norge offentliggøres skattelister for “almindelige” mennesker, i USA offentliggøres oplysninger om forbrydere meget offensivt. Begge steder har man vurderet at offentlighedens interesse overstiger personbeskyttelsen.

Har du gjort dig tanker om forholdet mellem åbne data og personhenførbare og personfølsomme data, så start gerne debatten i kommentarfeltet herunder og duk op til vores workshop på lørdag. Vi ses!

5. marts er det tid til Open Data Day 2016 i København

kimbach - February 20, 2016 in åben data, begivenhed, openGLAM, workshop

Open Data Day 2016Lørdag den 5. marts 2016 er det den Internationale Open Data Day og igen i år afholdes der et arrangement i København, som Open Knowledge Danmark er medarrangør for.

Vi mødes her

Digital Social Science Lab (DSSL), kælderen under det samfundsvidenskabelige bibliotek Gothersgade 140, 1123 København K fra kl. 13-15.

Vis adresse på OpenStreetMap

Program:

 • Fælles intro til åbne data – 15-30 min + tredieverdensperspektiv
 • 3 rum/sessions (60 mins):
 • Fælles afslutning/hvad har vi lavet (20 mins)
 • “Open mic” (10 mins)

Om vores vært

Digital Social Science Lab (DSSL) er et nyopstartet lab, der sigter mod at skabe en platform for digital samfundsvidenskabelig forskning og læring for KU’s samfundsvidenskabelige fakultet.

Officielle tags er #opendataday og #opendatadaydk

Eksterne henvisninger

Open Knowledge Denmark Logo

Wikimedia Danmark Logo

Giv dit besyv med: Hvad skal der ske med Open Knowledge Danmark?

Niels Erik Kaaber Rasmussen - February 4, 2016 in generelt

Det er lidt tid siden, at vi har mødtes, og vi synes, det er ved at være tid til at drøfte hvordan Open Knowledge Danmark skal udvikle sig fremover.

Vi indkalder derfor til møde – tirsdag d. 16. februar, kl. 16.00 på Cafe Nutid i Københavnmed to punkter på dagsordenen:

 • Open Data Day 2016
  • Det er i år lørdag d. 5. marts. Hvad skal vi lave i den forbindelse? Workshop, oplæg andet?
 • Open Knowledge Danmarks fremtid
  • Hvordan skal Open Knowledge Danmark udvikle sig fremover? Skal vi fortsætte som hidtil; skal vi etablere en form for “advisory-board”; skal vi satse på nogle konkrete “flagship”-projekter; skal vi være mere politiske; mere praktisk orienterede; mere erhvervsorienterede; hvilke samarbejder skal vi satse på; hvilke ressourcer har vi til rådighed?

Alle er velkomne på mødet (tilmelding ikke nødvendig) og I er selvfølgelig også velkomne med input i kommentarfeltet herunder eller via en af vores andre kanaler.

Finanslovs dataworkshop

Niels Erik Kaaber Rasmussen - January 9, 2016 in begivenhed, datajournalistik, workshop

Open Knowledge Danmark afholdt dataworkshop om Finanslov 2016 hos Information

Open Knowledge Danmark afholdt dataworkshop om Finanslov 2016 hos Information.

Sidst i november afholdt Open Knowledge Danmark en dataworkshop om finanslov 2016 med ca. 15 deltagere i Informations lokaler.

Der blev kigget på forskellige visualisering af offentlige udgifter; udlandsbistanden blev forsøgt omregnet til “antal kongehuse”; reduktionen i bevillinger til uddannelse og forskning blev gransket; det blev undersøgt hvor stor en andel af de samlede udgifter, der er blevet flyttet rundt på mellem udspil og forhandling hen over de seneste år og Informations eget sunburst-diagram, blev opdateret med nyeste data.

Hvis du selv skulle have lyst til at tage et nærmere kig på data kan data hentes i csv-format via vores Github-side. Udtræk kan laves via finansministeriets finanslovsdatabase.

Skriv gerne en kommentar herunder med ideer til anvendelse af finanslovsdata’en eller med links til noget der rent faktisk er lavet.

Danmark glider ned som nummer 3 i Open Data Index 2015

Christian Villum - December 12, 2015 in åben data, internationalt

Open Knowledge har offentliggjort “Global Open Data Index”, som vurderer hvor langt fremme forskellige lande er med at sikre åbne offentlige data. Danmark ligger stadig i top, men er røget en plads ned ift sidste år og nu nr. 3 i verden.

Open Data Index rangerer over 100 lande i verden baseret på tilgængelighed af data i 13 udvalgte kategorier såsom eksempelvis offentlige budgetdata, valgdata og forureningsdata. Indsamlingen af data foretages som crowdsourcing; dvs. at det foretages af civilsamfundet i hvert land via et åbent indsendelsessystem og kontrolleres efterfølgende af dataeksperter for korrekthed og nøjagtighed. I Danmark har vi i Open Knowledge DK, sammen med andre borgere, indsendt en række data, som lægger til grund for den danske rangering.

Henover sommeren afholdt Open Knowledge’s hovedorganisation endvidere en offentlig konsultation, hvor alverdens open data communities og en lang række organisationer kunne give input til den nye udgave af indexet, som startede i 2013 og hvert år er blevet udvidet med både nye lande og nye kategorier. Resultatet af denne konsultation blev i år at udvide indexet med vandkvalitetsdata, offentlige indkøb, landejerskabsdata og vejrdata. Endvidere blev det bestemt at fjerne offentlig transport tidstabel-data, eftersom disse data i mange lande ikke forefindes på nationalt niveau, men derimod udbydes på regionalt eller kommunalt niveau.

Siden lanceringen i 2013 har indexet endvidere opnået stort autoritet: Flere regeringer rundt omkring i verden har offentligt henvist til Open Data Index som værende en politisk øjenåbner, der sidenhen har sat skred i processer for åbning af datakilder, som hidtil har givet disse lande en dårligere rangering. At der er kraftig udvikling på området for åbne data i hele verden vises endvidere af at nogle lande har lavet imponerende højdespring på listen i forhold til sidste år: Taiwan har eksempelvis overhalet sidste års nr. 1 og 2, Storbritanien og Danmark, og indtager nu listens første plads. Columbia hopper fra en 12. plads op som nr. 4 foran lande som Norge, Sverige og Finland.

Se hele listen her (hvor du også kan læse meget mere om de anvendte metoder) og læs flere detaljer om Danmarks rangering her.

Læs mere om indsigterne i nedenstående uddrag eller i den officielle lanceringsblogpost fra Open Knowledge’s hovedafdeling.

se:

Dataworkshop – finanslov 2016

Niels Erik Kaaber Rasmussen - November 12, 2015 in begivenhed, datajournalistik

Dataworkshop om finanslov 2015

Dataworkshop om finanslov 2015, Billede taget af @nilleren frigivet under CC-BY licens.

Kom med til dataworkshop om finansloven mandag d. 30. november i København.

For 3. år i træk afholder  Open Knowledge Foundation Danmark en datajournalistisk workshop om finansloven i samarbejde med Information (læs om tidligere workshops her og her). Det er mandag d. 30. november 2015, kl. 16.30-20.00 i Informations lokaler i København.

Vi kommer til at arbejde med dataanalyse og -visualisering af den nye finanslov for 2016. Vi graver sammen ned i data’en bag den fremlagte finanslov for at finde historier og svar:

 • Hvordan prioriteres ulandshjælp, nødhjælp og modtagelse af flygtninge?
 • Hvor mange penge bliver der egentlig flyttet rundt på i forhandlingerne?
 • Bliver Kongehusets gage sat op?
 • Hvor meget tages fra uddannelse og forskning?
 • Hvordan ser udviklingen i udgifterne til politi ud?

 

Vil du være med? Så tilmeld dig hos Niels Erik eller skriv i kommentarfeltet herunder eller direkte til vores twitter. Vi er særligt glade for deltagere, der har viden om finansloven, evner inden for it, datajournalistik, visualisering eller statistik – vigtigste kvalifikation er dog, at du har lyst til at være med.

Ny stor dansk konkurrence om brugen af åbne data

Christian Villum - October 20, 2015 in åben data

Skærmbillede 2015-10-20 kl. 19.32.31

Erhvervsstyrelsen har skudt et nyt initiativ i luften, som skal sætte gang i brugen af åbne data i erhvervslivet. Således har de udskrevet en konkurrence, hvor man med den rette erhvervsidé for brug af åbne data kan vinde 100.000 kroner til at realisere idéen.

I flere år har det både i Danmark og i udlandet været en stor ambition, at de offentlige data som udbydes som åbne data – dvs. data som er teknisk og juridisk frit tilgængelige til enhver brug – skal blive brugt til at skabe nye løsninger og service for borgerne. Dette har nu ført til et nyt tiltag i form af en konkurrence med titlen Challenges, hvor man som etableret erhvervsdrivende eller helt ny iværksætter kan deltage og med den rette idé få et økonomisk boost på hele 100.000 kroner.

Erhvervsstyrelsen skriver på konkurrencens site:

Hjælp danske SMV’er (Små og Mellemstore Virksomheder) med at udnytte potentialet i Open Data Flere små og mellemstore virksomheder skal have mulighed for at udnytte det massive potentiale, der ligger i at anvende åbne offentlige data i deres forretningsudvikling. Det vil betyde, at flere virksomheder får mulighed for at optimere deres forretning eller skabe helt nye forretningsmodeller. Derfor inviterer vi virksomheder og iværksættere til at udvikle værktøjer, som kan sætte data i spil – også for de små virksomheder. Vær blandt de første i et nyt marked og vær med til at frigøre forretningspotentialet i Open Data for danske SMV’er!

I Open Knowledge Danmark ser vi frem til at følge konkurrencens forløb og ikke mindst vinderens og de øvrige deltageres idéer.

Hvis du vil vide mere, så gå ind på konkurrencens hjemmeside eller læs mere hos eksempelvis Computerworld.dk.

Kritik af dansk handlingsplan for open government

Niels Erik Kaaber Rasmussen - September 26, 2015 in government, open gov

OGPlogoOpen Government Partnership (OGP) er et multilateralt initiativ, der binder de deltagende regeringer til at opstille konkrete mål for øget gennemsigtighed, styrkelse (empowerment) af borgere, bekæmpelse af korruption og anvendelse af ny teknologi til at styrke den offentlige forvaltning. Danmark har deltaget i OGP siden 2011 og i henhold til retningslinjerne for samarbejdet udarbejdet en national handlingsplan, der beskriver, hvordan Danmark vil arbejde for at opfylde målsætningerne ved at gennemføre en række konkrete initiativer. Regeringens selvevaluering af handlingsplanen for 2013-2014 har netop været i høring. Her er Open Knowledge Danmarks generelle kommentarer til handlingsplanen:

I “the Open Government Declaration” binder landene sig til at “promote transparency, fight corruption, empower citizens, and harness the power of new technologies to make government more effective and accountable”. Det er alle idealer vi støtter. Men det stærke danske fokus på “med ny teknologi at skabe en mere effektiv offentlig sektor” virker desværre til at overskygge de øvrige visioner. Det gælder f.eks. initiativerne om vækstteams, frikommuner, plan for digital velfærd, brugervenlighed ved digital selvbetjening og kampagne om digital kommunikation. Det er beklageligt, fordi OGP er et af de få steder, hvor civilsamfundsindragelse virkelig (burde) prioriteres.

OGP’s hjemmeside står blandt andet: “OGP’s vision is that more governments become sustainably more transparent, more accountable, and more responsive to their own citizens, with the ultimate goal of improving the quality of governance, as well as the quality of services that citizens receive” – her er gennemsigtighed, ansvarlighed og responsivitet ift. borgere midlet til endemålet om bedre governance – herunder også en mere effektiv offentlig forvaltning. I den danske handlingsplan er den offentlige sektors effektivitet målet, mens kvaliteten kommer i anden række og midlet kun i begrænset omfang er gennemsigtighed, ansvarlighed og responsivitet ift borgere.

 

Åbenheden af offentlige data i Danmark vurderes i aften kl. 18-20

Niels Erik Kaaber Rasmussen - September 24, 2015 in åben data, internationalt

Open Knowledge har de seneste år givet et bud på hvordan det står til med åbne offentlige data i forskellige lande verden over, målt på centrale almen nyttige datasæt. Sidste år lå Danmark på en flot 2. plads. I år er index’et udvidet med nye kategorier og vi skal hjælpe til med at opdatere. Det vil sige at vi (OK DK) i fællesskab, vil angive hvilke offentlige datasæt, der opfylder de forskellige krav til åbenhed. Det er en opgave, der kræver lidt tid og noget ekspertviden. Ved du noget om danske åbne data, så hjælp os!

De informationer vi skal fylde ud kan findes her: http://global.census.okfn.org/place/dk

Vi er online i aften kl. 18-20 (muligvis med en mindre pause undervejs) på vores twitter-kanal, facebook-side og eventuelle andre digitale kanaler du måtte foretrække (lad os vide, så kobler vi os på). Det foregår på den måde, at vi udfylder alt det vi ved og kan google os frem til og spørger forskellige eksperter, hvor det viser sig nødvendigt.

Christian Villum er på og styrer slaget fra kl. ca. 18, jeg (Niels Erik) er på fra kl. ca. 19.40. Vi ses online 😉

Tilmeld dig vores mailingliste, her: