En visionær digitaliseringsstrategi?

Niels Erik Kaaber Rasmussen - November 15, 2014 in government, offentlige data, open gov

Open Knowledge Danmark ser gerne, at man i den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (2016-2020) indskriver målsætninger om øget åbenhed i forvaltningen, politisk transparens, social inklusion og øget borgerinddragelse. Vi ser gerne, at strategien anlægger et bredere perspektiv og kommer til at indeholde positive visioner for fremtidens it-anvendelse.

 

Indholdet af en kommende digitaliseringsstrategi diskutteres over en kop kaffe i Digitaliseringsstyrelsen

Indholdet af en kommende digitaliseringsstrategi diskutteres over en kop kaffe i Digitaliseringsstyrelsen.

Digitaliseringsstyrelsen er på vegne af regeringen, KL og Regionerne er gået i gang med at skitsere en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der skal sætte retningen og den overordnede ramme for de næste 5 års digitalisering af den offentlige sektor. I den anledning og i anledning af at Digitaliseringsstyrelsens direktør har rundet 1000 følgere på twitter blev en repræsentant fra Open Knowledge Danmark sammen med en række andre inviteret til kaffe og en snak om den kommende digitaliseringsstrategi.

Som optakt til mødet havde vi oprettet en pad, hvori vi sammen har formuleret input til den kommende digitaliseringsstrategi. Ud over et stærkt ønske om at få indskrevet nogle visioner og nogle klarere samfundsmålsætninger om åbenhed, transparens, inklusion og borgerinddragelser, koncentrerer vores ideer sig om de emner, som vi finder vigtige. Det er blandt andet open government, open access, åbne data, open source, internationalisering, fri og åben kulturarv og aktivt medborgerskab. Inden for nogle af områderne findes der allerede initiativer og strategier fra det offentliges side, men desværre er det ofte mindre enkeltstående initiativer uden stor gennemslagskraft.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er Danmarks digitaliserings-flagskib, de initiativer der indgår i strategien, bliver der lagt økonomisk og politisk styrke bag at få ført ud i livet. Derfor er det væsentligt at strategien får et bredere perspektiv end blot at digitalisere eksisterende offentlige processer med henblik på hurtigt at kunne indløse effektiviseringsgevinster.

Mere konkret har Open Knowledge Danmark foreslået: programmering som fag i Folkeskolen; øget indsats for åbne offentlige data; krav om åbne licenser ved offentlig støtte til digitalisering af kulturarv; øget inddragelse af civilsamfund; mere håndfast implementering af den danske open access strategi; lempeligere ophavsretslovgivning; åben adgang til offentlige styrings- og planlægningsværktøjer (gerne open source); åben licens som standard på studerendes specialer og andre universitetsopgaver samt oprettelse af et “åben data hotel”. Hvis vi skal have held med at få de relevante parter til at inddrage vores ideer i deres arbejde, skal vi have oversat vores overordnede visioner om åbenhed til konkrete og realistiske initiativer og projekter.

Dataworkshop om finanslov 2015

Niels Erik Kaaber Rasmussen - November 12, 2014 in åben data, begivenhed, datajournalistik, offentlige data

Datasprint

Der kodes og analyseres på Information og OK-DK’s dataworkshop om Finanslov 2014.

Kom med til dataworkshop! Vi kommer til at arbejde med dataanalyse og -visualisering af den nye finanslov.

Vi kigger finansloven igennem for at finde historier og svar:
- Bliver Kongehusets gage sat op?
- Hvordan prioriteres ulandshjælp, nødhjælp og modtagelse af flygtninge?
- Hvor ses de største ændringer i forhold til sidste år?
- Hvor store er udgifterne til dagpenge?
- Hvor mange penge bliver der egentlig flyttet rundt på i forhandlingerne?
- Ændres forholdet mellem kolde og varme hænder?

Arrangementet afholdes af Open Knowledge Foundation Danmark i samarbejde med Informations Datablog. Det er onsdag d. 26. november, kl. 16.30-20.00 i Informations lokaler i København. Hvis du kunne tænke dig at være med så tilmeld dig hos Niels Erik eller skriv direkte til vores twitter. Vi er særligt glade for deltagere, der har viden om finansloven, evner inden for it, datajournalistik, visualisering eller statistik – vigtigste kvalifikation er dog, at du har lyst til at være med.

Det er andet år i træk, at vi og Informations Datablog afholder et datajournalistisk arrangement omkring finansloven. Du kan læse lidt om sidste års dataspurt her.

 

Hvorfor skal vi lære at kode?

Niels Erik Kaaber Rasmussen - October 15, 2014 in åben viden, generelt

Open Knowledge Danmark arrangerer sig i arbejdet omkring at udbrede basale it-færdigheder. Her diskuteres hvordan vi får lært flere at kode på netværksmøde under EU Code Week. Open Knowledge var medarrangør ved mødet.

Open Knowledge Danmark arrangerer sig i arbejdet omkring at udbrede basale it-færdigheder. Her diskuteres, hvordan vi får lært flere at kode på netværksmøde under EU Code Week. Open Knowledge var medarrangør ved mødet.

I Open Knowledge arbejder vi for udbredelse af åben viden. Vi arbejder for åben adgang, åben regeringsførelse, åben uddannelse, åbne data og åben-alt-muligt.

Vi tror på, at den teknologiske udvikling kan hjælpe os til at skabe bedre samfund og i sidste ende en bedre verden – hvis vi gør det rigtigt. Vi ønsker os et samfund med vidende og aktive borgere, der samarbejder om at finde gode løsninger.

Åbenhed er en forudsætning for, at vi kan nå dertil. Ønsker vi f.eks. at forbedre sundhedsvæsenet, kræver det adgang til en masse informationer om, hvordan det er organiseret og fungerer i dag og måske især om, hvordan det ikke fungerer.

Åbenhed og adgang til data er et stort og vanskeligt skridt, men den nok største udfordring består i at få omsat data og information til viden og i sidste ende konstruktive handlinger – det er det, vi kalder åben viden. Åben viden gør os i stand til at handle aktivt og arbejde sammen om at finde bedre løsninger på små og store udfordringer.

Det er en positiv teknologi-vision, der omfatter stærke, aktive og kompetente medborgere.

Et skridt på vejen derhen er at få styrket almindelige borgeres basale it-kompetencer. Derfor har vi blandt andet støttet op omkring EU Code Week, og derfor arrangerer vi jævnligt data-events, hvor vi belyser et samfundsmæssigt relevant emne med en it-teknisk tilgang. Vi forsøger at lære fra os for at få spredt basale data- og programmeringskompetencer.

Teknologi bør ikke være et redskab, som en lille magtfuld elite udnytter til at kontrollere og styre befolkninger oppe fra og ned. Teknologi bør virke til at styrke civilsamfundet og være befolkningens redskab til at kontrollere eget liv og styre samfundet i et demokratisk fællesskab.

Open Knowledge Danmark 1 år

Niels Erik Kaaber Rasmussen - October 6, 2014 in generelt, organisation

MbEIe60QOpen Knowledge Danmark blev officielt etableret for cirka et år siden af en lille gruppe frivillige. I det år der er gået, har vi stået bag en række arrangementer: en valgdata-fest, workshop om det europæiske patentsystem, en filmfremvisning, en dataekspedition om privacy-spørgsmål, Open Data Day 2014 og en dataspurt omhandlende Finansloven for blot at nævne nogle. Desuden har vi indgivet høringssvar og deltaget aktivt på blandt andet Open Gov Camp, Free Bassel day og den store Open Knowledge Festival i Berlin.

Vi har i dag 320+ følgere på Twitter, 90+ likes på Facebook og ca. 55 personer på vores mailingliste. Hvis du har lyst til at være med eller blot følge lidt med i hvad vi laver, så følg os her på bloggen eller på dit foretrukne sociale medie og meld dig til vores mailingliste (nederst her på siden).

Internationalt er Open Knowledge repræsenteret i mere end 50 lande og har formået at forbinde og facilcitere en underskov af personer og netværk, der beskæftiger sig med åben data, åben science, åben kulturarv, åben økonomi, åben uddannelse og åben alt-muligt-andet.

Open Knowledge Danmark er meget interesseret i at tage hul på nye emner, og eksempelvis har vi her i efteråret taget hul på Open Access området i form af et meetup og kigget lidt på Folketingets nye API. Hvis du brænder for dette eller andre specifikke emner, som vi ikke har berørt endnu, så skyd os en mail eller skriv til os på Twitter eller Facebook.

Open Access og open science snak skudt igang i København – vil du være med?

Christian Villum - September 30, 2014 in åben videnskab, Open Access

2014-09-25 17.25.37

I sidste uge lagde Café Nutid i København hus til et meetup, hvor man kunne blive klogere på begreber som Open Access, åben videnskab og folkeforskning (også kaldet citizen science). Det valgte lidt over 10 mennesker at benytte sig af, og det blev til et par særdeles hyggelige timer med inspirerende oplæg, gode diskussioner og spændende tanker om videre udforskning af disse områder i Danmark.

Først på programmet var David Carroll, som foruden at være en anerkendt drivkraft i det internationale Open Access bevægelse også står bag det særdeles succesfulde projekt Open Access Button. David arbejder i øjeblikket nogle uger i Danmark, og kunne således benytte lejligheden til at møde nysgerrige fra det danske miljø omkring disse begreber.

Open Access og Open Access Button

David fortalte dels om Open Access generelt og dels om arbejdet med at udvikle Open Access Button, der er en browser bookmarklet, som man gratis kan installere og bruge til tage del i en global indsats for at visualisere i hvor høj grad størstedelen af verdens forskning er indespærret bag jurisdisk og teknisk lås og slå.
Knappen fungerer således, at man klikker på den hver gang man støder på en paywall i forskningshenseende, og så bliver afspærringen kortlagt og visualiseret i Open Access Button’s data mapping. Disse data bruger communitiet så til at lægge pres på de gatekeepers, som står bag de mange pay-walls (som ofte beskytter forskning der er betalt med skattekroner) samt lede efter åbne alternativer, og resultatet har indtil nu været en kæmpe success med tusindevis af frigjorde dokumenter til følge. Jo flere mennesker der bruger Open Access Button, jo stærkere bliver værktøjet og de data som fællesskabet producerer.
David løftede endvidere sløret for nogle spændende nye tiltag som sættes i søen over den næste tid. Hvis du som læser her vil vide mere om dette, så følg David på Twitter på @davidecarroll og Open Access Button på @OA_Button. Det kan også anbefales at besøge Open Access Button’s hjemmeside, og du kan endvidere se hans slides fra præsentationen.

2014-09-25 17.25.01

Biologigaragen, DIY-BIO og den globale citizen science bevægelse

Dernæst overtog Martin Malthe Borch, som i København er én af drivkræfterne bag en masse forskellige initiativer, herunder Labitat hackerspacet, citizen science foreningen Biologigaragen og ikke mindst festivalen Kopenlab, som løb af stablen som en del af den store ESOF 2014 konference “Science In The City” på Carlsberg i København i sommers. Malthe fortalte om principperne bag citizen science/folkeforskning, do-it-yourself-biologi (DIY-BIO) og tog endvidere gruppen på en tur igennem en række meget inspirerende projekter på både lokalt og internationalt plan, ikke mindst flere af dem han og Biologigaragen er praktisk involveret i. Følg Malthe på Twitter på @mmborch og dyk ned i Biologigaragens spændende univers på biologigaragen.dk.

Skal vi have flere Open Access og open science netværksaktiviteter i Danmark og København?

Den sidste del af meetup’et blev brugt til at snakke om bl.a. om det var muligt at stable nogle faste meetups på benene omkring dagens temaer – og det var der umiddelbart stor interesse for. Således håber vi fra Open Knowledge Danmarks og Biologigaragens side, at flokken der mødtes (og/eller andre som læser dette) tager initiativ til et næste arrangement – vi er klar til at støtte op, deltage og endvidere tilbyde vores infrastruktur til koordinering (eksempelvis OKFN-DK’s åbne diskussionsliste og Biologigaragens Google Group). Opfordringen er hermed givet!

Noterne fra meetup’et kan ses her (bl.a. med mere detaljeret referat – omend ikke alt er med):

https://pad.okfn.org/p/OpenScienceMeetupCPH

Folketingets data skal være åbne og bruges

Niels Erik Kaaber Rasmussen - September 25, 2014 in åben data, begivenhed, open gov, workshop

Samtidig med at Open Knowledge Danmark afholdt workshop om åbne parlamentariske data på en cafe i København, var USA’s præsident, Danmarks statsminister og statsledere fra hele verden samlet i New York for at diskutere tilsvarende emner som gennemsigtighed, deltagelse og åbenhed i den demokratiske proces. I New York handlede det om Open Government Partnership. I København var fokus primært rettet mod at få afprøvet mulighederne i Folketingets nye API.

okdk0924

Folketingets API nærstuderes på Open Knowledges workshop om åbne parlamentariske data.

 

Relationer mellem aktører i Folketinget, visualiseret af @berteltorp.

Relationer mellem aktører i Folketinget, visualiseret af @berteltorp.

Folketingets API blev officielt lanceret tirsdag i perfekt timing til vores arrangement dagen efter. API’en udstiller en del af de data, man allerede i dag kan finde på Folketingets hjemmeside som åbne data. Via API’en er data tilgængelig i struktureret maskinlæsbart format, hvilket gør det muligt (nemmere) at analysere, visualisere og integrere i andre løsninger. Åbningen af data fra Folketinget er et vigtigt skridt i retning af øget politisk transparens i en digital tidsalder. Det er ikke svært at finde på forslag til forbedringer (mere data, ældre data, bulkdownload, csv-format, links til andre datakilder, simple vejledninger, kodeeksempler, osv.), men i første omgang er initiativet værd at bifalde som et første vigtigt skridt hen imod større åbenhed.

 

Forbindelser mellem Folketingets aktører. Lavet af @fnielsen

Forbindelser mellem Folketingets aktører. Lavet af @fnielsen.

Arrangementet havde ud over de godt 15 fremmødte deltagelse af en håndfuld personer online, desværre fungerede video-forbindelsen knap så godt og oplevelsen ved online-deltagelse var nok noget mangelfuld. Det er noget vi må arbejde på, inden vi næste gang forsøger os med online-deltagelse i workshops.

 

En del af workshoppen blev dokumenteret via vores pad og vi vil i nærmeste fremtid forsøge at samle lidt eksempler på anvendelse af Folketingets API på vores GitHub-side.
Open Knowledge Danmarks workshop blev afholdt som del af “Global Legislative Openness Week” (GLOW). Under GLOW er der afholdt lignende events over hele verden, alle under temaet åbenhed i lovgivningsprocessen.

 

Slutteligt skal der lyde en stor tak til alle de højt kvalificerede og engagerede deltagere, der var med til at gøre det til en god og hyggelig data-oplevelse. Vi håber, I vil være med igen en anden gang.

Get involved with open access // Meetup om “åben videnskab” i København

Niels Erik Kaaber Rasmussen - September 24, 2014 in åben adgang, åben videnskab, begivenhed, English

English summary: Open access means unrestricted access to peer-reviewed scholarly research. Knowledge and research should not be restricted but used and spread for all of us to benefit. Open Knowledge Danmark is organizing a meetup on open access and open science, Thursday 25th September 17.00-19.00 at Cafe Nutid in Copenhagen. Show up to get introduced to open access and network with like-minded people. Talks will be in English.

 

900px-Open_Access_PLoS.svgBliv introduceret til åben videnskab.
Viden og videnskablig forskning i særdeleshed bør komme alle til gode, første skridt er at gøre forskningen frit tilgængelig.

Torsdag den 25. september 2014, kl. 17.00-19.00 mødes vi på Cafe Nutid, hvor vi vil give en introduktion til ideerne om åben adgang/åben videnskab (open access/open science) samt hvordan principperne bliver anvendt i praksis. Du vil blandt andet komme til at høre om biologigaragen og citizen science, Open Access Button og open access activism. Har du selv noget på hjertet er du velkommen til at møde op og fortælle om det.

Vi håber, at dette møde kan være startskuddet til at skabe kontakter mellem andre der er interesserede i åben videnskab (open science).

Hvis du planlægger at deltage, er du meget velkommen til at tilmelde dig på eventets Facebook-side (ikke obligatorisk).

Åbne parlamentariske data i Danmark

Niels Erik Kaaber Rasmussen - September 21, 2014 in åben data, begivenhed, offentlige data, workshop

Update: Folketinget har idag (tirsdag) officielt lanceret deres projekt åbne data, perfekt timing i forhold til vores workshop som netop omhandler åbne parlamentariske data. Kom og vær med imorgen (onsdag) fra kl. 16.30 i Indre By i København eller online.

//

På onsdag afholder Open Knowledge Denmark en workshop under overskriften: “åbne parlamentariske data i Danmark”. Vær med på onsdag d. 24. september, kl. 16.30-18.30 på Cafe Retro i København (indre by) eller online.

glow

Open Knowledge Danmark afholder workshop om Folketingets data under Global Legislative Openness Week

Folketingets data skal være åbne. Det måske vigtigste argument for åbne data er, at åbne data er en forudsætning for demokratisk gennemsigtighed. Borgere skal vide, hvad deres valgte politikere foretager sig i rollen som valgte repræsentanter for vælgerne. Vi har brug for adgang til dækkende information om det parlamentariske arbejde, og vi har brug for fri adgang til denne information.

Verden over sættes i denne uge fokus på åbenheden af lovgivnings-processen, det sker i forbindelse med Global Legislative Openess Week (GLOW). Open Knowledge Danmark støtter initiativet og afholder en workshop om Folketingets data på onsdag 24/9-2014.

Folketinget har gennem det seneste år arbejdet på at offentliggøre en form for API over parlamentariske data, hvor data gøres tilgængelige i XML-format. Platformen er nu tilgængelig i en testversion og ventes helt klar i løbet af efteråret 2014. Folketingets arbejde med åbne data er et vigtigt og rigtigt skridt i retning af mere åbenhed i en digital tidsalder. Folketingets projekt åbne data går i første omgang ud på at strukturere og udbyde den data, der allerede findes tilgængelig på Folketingets hjemmeside i et åbent maskinlæsbart format under åben licens. For nogle kan dette måske lyde uvæsentligt, men åbenheden og den tekniske tilgængelighed kan ofte være forudsætningen for analyser, visualiseringer, tværgående integration af systemer og systematisk behandling af større datamængder.

Deltag på vores workshop på onsdag hvis du er interesseret i at høre nærmere om Folketingets API, er interesseret i perspektiverne for åben parlamentarisk data, eller hvis du er interesseret i, hvad man rent praktisk kan få ud af at analysere en del af demokratiets vigtigste data.

Hvis du ikke har mulighed for at møde op fysisk, er det muligt at være med online, via videochat mv. Hvis du vil deltage online, så start med at hoppe ind på vores pad. Tilmelding ikke nødvendig.

Rapport fra data expedition om Københavns cykelstidata

guest - September 15, 2014 in åben data, datajournalistik, School of Data, workshop

 

Dette er en gæsteblogpost af Michele Kovacevic, som afholdte en School of Data data expedition til Kopenlab Festivalen i sommers i København. Her er hendes rapport (cross-post fra School of Data bloggen, se originalen her).

Pink and Copenhagen Blue

When I signed up to the School of Data mailing list, I didn’t quite know what I was getting myself into.

Within two days of joining, I was invited to lead a data expedition at the Kopenlab citizen science festival alongside the EuroScience Open Forum in Copenhagen, Denmark.

My first reaction was trepidation (I didn’t know what a data expedition was and I haven’t worked extensively with datasets for a few years) but Michael Bauer at the School of Data assured me that it would be a fun learning experience. So I enthusiastically agreed and my first quest with data began.

I quickly learned that a data expedition aims to discover stories hidden in the ‘Land of Data’. As the expedition guide, I would set the topic and encourage my expedition team to work together to solve real-life problems, answer questions and tell stories with data.

An important side note (and one I reiterated several times during the expedition) is that there are no right answers and no expected final output. The point of a data expedition is to think freely and creatively, learn from each other and hopefully develop some new skills and a lifelong love of data.

Given Copenhagen’s reputation as the most bike friendly city in the world, we choose to focus on the comprehensive cycling statistics that Denmark collects every day.

For example, did you know that more people in greater Copenhagen commute by bicycle than everyone who rides bikes to work in the entire United States? This information can be found in easily accessible datasets such as the EU public dataset and Denmark’s national statistics database.

We came up with a few guiding to stimulate the imaginations of our expedition team:

How far do I have to walk to get a bikerack in Copenhagen?

Are there areas where bikeracks are more dense and how does this correlate with where people are riding bikes?

How many bike accidents are caused in Copenhagen because cyclists are drunk?

Do more young or old people ride bikes in Copenhagen?

At which age do people spend most money on bicycles?

So armed with some sample datasets, a laptop and flipchart, I set off to Copenhagen to meet Ioana, Deepak, Akash, Mirela and Tobias – my expedition team.

After finding 10 things in common with each other, our first task was to work out everyone’s strengths and weaknesses so we could set loose roles. Ioana became our analyst & engineer (data cruncher), Deepak and Akash were our storytellers (found interesting angles to explore and shaped the final story), Mirela was our scout (data hunter) and Tobias was our designer (beautify the outputs to make sure the story really comes through).

Our next task was to come up with our expedition questions and we took to this task very enthusiastically, coming up with more questions than we had time to explore! To make the questions easier to tackle, we decided to group them by theme (travel usage, life cycle/accidents/rules/compliance, geographical stats, economics, policy, culture). The group split in half to tackle two different sets of questions.

flipchart Deepak, Akash and Tobias looked at what policies influenced cycling adoption in Denmark and compared these to a number of different cities across the world.

Mirela and Ioana mapped the number of cyclists in different areas of Copenhagen in order to develop a density map, which could be overlayed with other data such as where cyclists are most active at certain times of day, accident rates/locales and bikerack density.

We spent the next two hours of the expedition searching and scraping various datasets (a full list can be found in this googledoc) in order to come up with our stories to tell the Kopenlab citizen science festival attendees.

We came across a few hurdles, namely the “cleanness” and consistency of the data. Often the datasets were only available as PDFs (CSV and excel spreadsheets are much easier to work with) and data headers often didn’t have references.

“It would be nice to have it all in a bigger table,” Ioana said.

In the face of these challenges we gave each other a helping hand to find alternative exploration routes (much like a real quest, really).

Another one of the great aspects of a data expedition the focus on skill sharing. Ioana had a great understanding of Google fusion tables so she was able to show some of the other participants how to sort and analyse data using this tool. Unfortunately we didn’t get much time to explore the plethora of open source data analysis and visualization tools (some are listed on page 5 of this doc).

So after three hours traversing the wilds of Copenhagen’s bike data we had two stories to tell.

Ioana presented her team’s heat map showing that the number of cyclists was most dense in the northwest part of Copenhagen.

Deepak presented his team’s infographic showing that many factors influence cycling usage in urban centers:

infograph

We had a great time exploring these datasets, but with the short time we had available, we only really scraped the surface of Copenhagen’s bike data stories.
Luckily Matias and his bikestorming crew ran another expedition in Copenhagen two months later and were able to build on what we learnt…

Stay tuned for part two of our biking blog series written by Matias Kalwill, founder and designer of Bikestorming.

More pics from Kopenlab here and here.

Kæmpe Open Knowledge festival i Berlin – med stort nordisk community-møde

Christian Villum - July 28, 2014 in begivenhed, internationalt

 

14736538812_bdbe0780e5_kFoto: Gregor Fischer (gfischer-photography.com), CC-BY

I forrige uge, 15.-17. juli 2014, var repræsentanter for Open Knowledge Danmark i Berlin for at deltage i den store OKFestival side om side med mere end 1.000 andre deltagere fra mere end 60 lande verden over.

Temaet var “Open Minds to Open Action” og foregik rent praktisk i over 70 såkaldte sessions bygget op som workshops, debatter og foredrag – crowdsourced fra mere end 300 forslag og idéer indsendt af det globale open knowledge community bestående af fagfolk, aktivister og entusiaster fra alle 4 verdenshjørner. Samtidig var der også plads til masser af netværksdannelse og sociale stunder i det 2,5 dag lange program i det atypiske konferencecenter Kulturbrauerei; et tidligere bryggeri i hjertet af bydelen Prenzlauer Berg.

14550152220_874c0cb151_kFoto: Gregor Fischer (gfischer-photography.com), CC-BY

Programmet var særdeles bredt og favnede områder sådan open government, open science, open education, open culture, open design og meget, meget andet. Selv en workshop med gadekunstnere fra Kenya var på dagsordenen, hvor man som deltager kunne lære om street art som politisk værktøj for frihedsaktivister.

I den mere konventionelle ende af spektret kunne man også opleve keynote-oplæg fra nogle af den digitales sfæres sværvægtere i form af selveste EU-vicekommisær Neelie Kroes (én af hendes sjældne konference-optrædender), Patrick Alley fra Global Witness, Beatriz Busaniche fra bl.a. Wikimedia Argentina og Eric Hysen der er Head of Politics & Elections hos Google. Specielt sidstnævnte var genstand for en del diskussioner, idet Google putter store resourcer i at skabe infrastruktur for åbne data, men samtidig som privat virksomhed (og iøvrigt medsponsor af festivalen) jo også har en mere kommerciel interesse der står i kontrast til motiverne hos en stor af Open Knowledge’s globale community, der i langt højere grad ser åben viden som et værktøj for mere politisk transparens, økonomisk lighed og frem for alt bedre og mere retfærdig fordeling af menneskehedens vidensbank. Netop den begejstrede, men samtidig pragmatiske og kritiske vinkel er siden blevet fremhævet i store medier som værende ét af de stærkeste træk ved festivalen.

14736852725_57ad90df6b_kFoto: Gregor Fischer (gfischer-photography.com), CC-BY

14734453564_20f456e9d6_kFoto: Gregor Fischer (gfischer-photography.com), CC-BY

Blandt festivalens deltagere var en ganske stor delegation fra de nordiske lande, og vi havde i forvejen aftalt (og offentligt annonceret) et såkaldt meetup
OKF_LOGO_WITHSTRAP_RGB
– altså et uformelt møde hvor alle nysgerrige kunne møde op og deltage – under titlen “OKFN Nordic Meetup: For friendly vikings and everyone else”.
Dette havde vi fastlagt til den nærliggende café St. Oberholz, men måtte snart sande at pladsen var alt for trang! Mere end 25 deltagere fra Sverige, Finland, Norge og Danmark mødte op, og eventet blev hurtigt flyttet til en nærliggende volkspark, hvor solen, græs og afslappede Berlinere dannede en ualmindeligt hyggelig ramme om det egentlig ret historiske møde for open knowledge fællesskabet i Norden. Eneste land som uheldigvis var forhindret i at deltage var Island, som ellers også er en aktiv del af den nordiske sandwich når der skal diskuteres åben viden online.

2014-07-16 19.56.50Foto: Christian Villum, CC-BY-SA

Henover 2 timer blev alle introduceret og der blev snakket om fælles prioriteter, fælles projekter, samarbejdsværktøjer og generelt hygget, som vi jo har for vane under de nordlige himmelstrøg. Specielt når solen skinner og der kan hentes en kold øl ved nærmeste spätkauf. Miska Knapek fra Open Knowledge Finland, som iøvrigt var hovedinitiativtager til mødet, tog nogle fine noter, som kan findes her.

De gode takter fra det nordiske møde vil blive fulgt op i de månedlige online møder (via Google Hangout og Skype) som grupperne i fællesskab afholder. Disse møder er åbne for alle, og det tilskyndes alle nysgerrige læsere af denne blog at deltage hvis man gerne vil høre mere. Næste møde er 6. august kl. 12.00 middag – for at deltage skal man blot skrive lidt på listen her.

Hvis du vil læse mere om festivalen kan du besøge hjemmesiden, hvor specielt bloggen bugner af idéer, projekter og perspektiver med udgangspunkt i programmet. Du kan også se oversigten over online pads fra alle festivalens sessions (med noter fra hver session) – og denne Storify giver et godt overblik over meget af det der foregik undervejs. Hvis du er til den mere visuelle vinkel, så tjek det officielle fotogalleri på Flickr.

 

 

Tilmeld dig vores mailingliste, her: