Open Knowledge Danmark

Open Knowledge Danmark er del af det  globale Open Knowledge netværk med lokale grupper i mere end 40 lande, der alle arbejder for at udbrede ÅBEN VIDEN. “Åben viden” (open knowledge) er et bredt begreb som henfører til viden og data der er juridisk og teknisk frit tilgængeligt for offentligheden – det være sig offentlig information, kultur (eksempelvis musik, film og litteratur), forskning, videnskabelig information, statistiske data og meget, meget andet.

I Danmark findes der eksempelvis store mængder offentlig data i god kvalitet, men langt fra al offentlig data frigives som åbne data – det ønsker vi at ændre.

For Open Knowledge Danmark er det endvidere væsentligt, at åbne data og åben viden tages i anvendelse. Data er i sig selv ofte abstrakte for den menige borger, og først når de gøres tilgængelige, forståelige og meningsfyldte kan de anvendes til at løse faktiske problemer – og skabe en forskel i samfundet.

Åbne data er eksempelvis forudsætningen for, at der kan udarbejdes visualiseringer og analyser af samfundsmæssige problemstillinger, og i mange tilfælde indgår de åbne data som en integreret del af løsningen på et givent problem. I Danmark ligger der en udfordring i at få anvendt de åbne data, der allerede findes – til gavn for almindelige mennesker, organisationer, virksomheder og samfundet generelt.

Open Knowledge Danmark er en NGO bestående af frivillige og er organiseret omkring en styregruppe, hvor alle kan være med.

Har du lyst til at høre mere, eller selv være med, kan du følge med og/eller kontakte os her:

Mailingliste

https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-dk

Twitter

https://twitter.com/okfndk

Facebook

https://www.facebook.com/OpenKnowledgeDK

 

English:

Open Knowledge Danmark is part of the global Open Knowledge netvork with Local Groups in more than 40 countries across the world, all working to advocate open knowledge. Open knowledge is a wide-reaching concept which covers knowledge and data which are legally and technically open and available to the public – including for instance public information, cultural content (for instance music, film and literature), science, statistical data and much, much more.

In Denmark large amounts of public data are open and available in good quality, but far from all public data are released openly – we want to change that.

For Open Knowledge Denmark it is furthermore important, that open data and open knowledge is being used. Data in itself is often an abstract concept for the many, and only when they are made available, understandable and meaningful can they be used to solve actual problems – and make a difference in society.

Open data are, for instance, a prerequisite for enabling visualizations and analyses of societal problems, and in many cases open data serve as an pivotal part of the solution to a given problem – by being available for people to actually use. In Denmark we have a challenge in getting available open data used more – to benefit citizens, organizations, companies and society as a whole.

Open Knowledge Denmark is an NGO made by volunteer, and is organized by a  core group, where everybody can join.

If you would like to hear more, or join, please follow and/or contact us here:

Mailingliste

https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-dk

Twitter

https://twitter.com/okfndk

Facebook

https://www.facebook.com/OpenKnowledgeDK

 

3 thoughts on “Open Knowledge Danmark”

 1. Vedr. Oplysninger om mig som folketingskandidat for Venstre i Sydjylland, jeg er uddannet sygeplejerske er 54 år

  Håber I vil rette det på min profil.

  Mvh
  Susanne Linnet

 2. Vedr. Oplysninger om mig som folketingskandidat for Venstre i Sydjylland, jeg er uddannet sygeplejerske er 54 år

  Og min bopæl er Møgeltønder

  Håber I vil rette det på min profil.

  Mvh
  Susanne Linnet

 3. Kære medlemmere af OKFN.

  Mit navn er Mikkel og jeg er igang med at foretage en vurdering af Danmark’s OGP action plan, og processen op til, på vegne af den uafhængige Independent reporting mechanism (IRM). Jeg vil enormt gerne have fat i jer – dels fordi i været den mest stabile civilsamfundsstemme i processen. Kontakt mig gerne på nedenstående oplysinger.

  Dbh. Mikkel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.