Behov for åbenhed omkring data og modeller bag corona-beslutninger

Under corona-krisen har fremskrivninger baseret på data og modeller haft afgørende betydning som grundlag for vigtige politiske beslutninger. Beslutningerne er politiske, men modellerne er tilstræbt objektive. Hvorfor er det vigtigt, at vi kender til disse modeller? Vi har spurgt Mikkel Freltoft Krogsholm. Mikkel er data scientist og har i de seneste måneder selv arbejdet indgående med corona-relaterede data. Han står bag flere R-pakker og siden covid19data.dk, der løbende stiller danske covid-tal til rådighed som API.

 

 

Mikkel Freltoft Krogsholm, privatfoto

Mikkel Freltoft Krogsholm, privatfoto

Spørgsmål: Hvorfor er det vigtigt med fuld åbenhed om regeringens corona-modeller og data?

Mikkel Freltoft Krogsholm: Der blev truffet meget vidtgående beslutninger på grund af corona og frygten for smitte. Beslutninger der fundamentalt ændrede menneskers sociale- og arbejdsliv.

En del af beslutningsgrundlaget var de tal og modeller, regeringen fik udarbejdet. Til flere pressemøder fremhæves også disse modeller som værende grundlag for diverse anbefalinger.

Derfor er det vigtigt, at der er fuld åbenhed omkring det data og de modeller, der ligger til grund.

 

Er det ikke tilstrækkeligt, at vi kan læse konklusionerne i rapporter fra SSI og andre myndigheder?

Nej. For der går en masse antagelser ind i en model, og der er en masse parametre man kan dreje på. Og man skal ikke ændre meget hist og her, før resultatet bliver helt anderledes.

Derfor er det vigtigt, at vi kan se de antagelser og de parametre.

Men én ting er åbenhed udadtil. Noget andet er også, at jo flere øjne der er på arbejdet, desto mere input kan man få fra relevant side og flere fejl kan blive opdaget og rettet.

 

Der er blevet åbnet mere op med information om modeller og fremlæggelse af data, hvad er det der stadig mangler?

Der er lagt brudstykker op. Men, der mangler endnu at blive lagt kode og data op, hvor man end-to-end kan genskabe de resultater der er set i rapporterne.

 

Handler din kritik ikke bare om, at du er uenig i nogle konkrete beslutninger?

Nej. Ønsket om åbenhed har intet med de konkrete beslutninger at gøre, men beror på et generelt princip om maksimal gennemsigtighed i vigtige beslutninger, der påvirker borgerne.

 

Se også:

 

Open Knowledge ønsker åbenhed om data, algoritmer og modeller

Figur fra Statens Serum Institut

Figur fra Statens Serum Institut

Johnny West, der er medlem af Open Knowledge Foundation Board of Directors skrev i maj et indlæg under titlen “Why we need public models for public policy”, hvor også han argumenterer for fuld åbenhed om modeller bag offentlige beslutninger.

Mange afgørende politiske og administrative beslutninger tages i dag på baggrund af data og modeller. Størstedelen af disse modeller samt den data og de algoritmer modellerne anvender, har offentligheden ikke adgang til. Det gør dem nærved umulige at forstå i detaljen, svære at ændre og det svækker beslutningernes legitimitet og demokratiet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.