Blog

Videreanvendelse af offentlige data

PSI-direktivet er et EU-direktiv, der fastsætter rammer for hvornår og hvordan data indsamlet i den offentlige sektor skal deles med tredjepart. Direktivet er vigtigt, fordi det kan være det, der sikrer os adgang til offentlige data på rimelige vilkår. PSI står for “Public Sector Information”, på dansk omtales implementeringen af PSI-direktivet “Lov om videreanvendelse af […]