Kort over afstemningsområder frigives – efter pres fra Open Knowledge Danmark

Over en længere periode har Open Knowledge Danmark forsøgt at få adgang til kortdata for Danmarks inddeling i afstemningsområder. Det er nu lykkedes.

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling af landet, der anvendes ved folketingsvalg, kommunalvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger. Åbne kortdata vil blandt andet kunne bruges til visualiseringer og analyser af valgresultater. Som led i Grunddataprogrammet skal Geodatastyrelsen påtage sig opgaven med at udstille kortene til fri videreanvendelse. Først skal et formelt ansvar imidlertid overdrages til styrelsen, data skal kvalitetsikres (dvs. lokale kort skal til gennemsyn i kommunerne) og først når ”datafordeleren” foreligger er processen afsluttet og data vil blive tilgængelige som åbne data. Herefter foreligger et arbejde med løbende at vedligeholde og opdatere datasættet. At processen endnu ikke er afsluttet, er især ærgerligt, fordi vi står overfor et kommende folketingsvalg, hvor kortene vil kunne anvendes af medier, forskere, analysebureauer, interesseorganisationer mv.

 

Kort over Danmark. © OpenStreetMap contributors

Kort over Danmark. © OpenStreetMap contributors. Data is available under the Open Database License and CC BY-SA.

Geodatastyrelsen har nu åbnet op for at det datasæt over afstemningsområder, som de ligger inde med, kan videreanvendes. Geodatastyrelsen understreger dog, at der er tale om testdata, som er genereret på baggrund af et udtræk fra CPR vejregistret foretaget i efteråret 2013. Datasættet er ikke endeligt, men er på vej til at blive det. I foråret 2014 er data rettet til enkelte steder, men derudover er det ikke kvalitetskontrolleret, og indeholder ikke senere ændringer. Geodatastyrelsen oplyser endvidere:
– Datasættet udgør ikke en officiel datakilde for afstemningsområder.
– Overdragelse af indberetningspligt for afstemningsområder fra CPR Vejregisteret til Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI) forventes gennemført ultimo 2016. Indtil da er CPR vejregisteret den officielle kilde til data for afstemningsområder. CPR vejregistret ligger dog ikke inde med egentlige kortdata – kun adressedata.
– Testdatasættet udleveres, som det foreligger, med de fejl og mangler det måtte have, da det ikke er kvalitetssikret endnu.

Du kan hente datasættet her og frit anvende det under hensyntagen til Geodatastyrelsens bemærkninger. Kortdata er gemt i Shape-format og høj opløsning. @neogeografen som skriver engageret om åbne kortdata på Microformats har konverteret ESRI Shape-filen til WGS84 og UTF-8 samt GeoJSON. Kortdata er forenklet med en faktor 3, hvilket gør filen ca. 9 gange mindre end den oprindelige, til gengæld kan der opstå lidt støj, hvor afstemningsområderne er skæve polygoner. For de fleste formål vil disse videre behandlede formater være at foretrække. Filerne kan hentes her:

Datasæt med afstemningsområder som leveret af Geodatastyrelsen (31.1 MB udpakket)
Afstemningsområder konverteret til WGS84, UTF-8 og forenklet (3.6 MB udpakket). Tak til microformats.dk
Afstemningsområder som GeoJSON (også WGS84) (7.2 MB).  Tak til microformats.dk

 

Open Knowledge Danmark er glade for at få adgang til data og for at kunne videregive denne adgang til alle interesserede. Vi glæder os til, at arbejdet med overdragelse og kvalitetssikring kan afsluttes og data officielt udstilles som åbne data uden restriktioner for brug.

Læs mere om tilgængeligheden af valgdata i Danmark her.
Se opfølgende post her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.