Velbesøgt Open Data Day i København

Open Data Day i København var velbesøgt med ca. 35 deltagere.

Open Data Day i København var velbesøgt med ca. 35 deltagere. Billede af Niels Erik Kaaber Rasmussen frigivet under CC-BY licens.

 

Som en del af den globale Open Data Day 2015, hvor mere end 300 events fandt sted i hele verden, inviterede Open Knowledge Danmark, Wikimedia Danmark og det danske Open Street Map community til en dag i de åbne datas tegn i København – og det valgte lidt over 30 mennesker at deltage i.

Dagen startede med en “Mapillary walk”, hvor deltagere blev introduceret til app’en Mapillary, det crowdsourcede open source alternativ til Google Street View. Gruppen af deltagere gik en data-motions-tur rundt i kvarteret på Nørrebro og fik uploadet flere hundrede billeder til Mapillary til gavn for alle borgere.

Næste aktivitet var henlagt til Café Mellemrummets lokaler, der venligt var blevet lånt til os fra Mellemfolkeligt Samvirke. Her var der “datasprint”, dvs. en dataworkshop med crowdsourcede folketingskandidat-data som omdrejningspunkten. Deltagerne fik først en kort introduktion til basal dataanalyse efterfulgt af gruppearbejde med dataene: En oversigt over samtlige opstillede kandidater til det kommende folketingsvalg, som en gruppe frivillige har lagt kræfter i at samle i ugerne op til Open Data Day (læs mere om det på vores blog her og her). Resultatet af gruppearbejdet var bl.a. visualiseringer og kvalitative analyser – samt diskussion om de overordnede perspektiver det giver at have adgang til dataene i åben form.

Sidst, men ikke mindst, arbejdede en gruppe af deltagerne med at lave en kortlægning af de danske “åben”-miljøer. Således blev der brainstormet og lavet en indeksering af aktører og organisationer, der arbejder med forskellige aspekter af “åbenhed” i Danmark. Idéen med kortlægningen var at skabe grobund for øget samarbejde på tværs af de gode kræfter, der allerede findes – og eftersom kortlægningen kun blev begyndt, men langt fra blev færdiggjort, skal der hermed lyde en opfordring til læsere af denne blog på at bidrage til listen, som kan findes her. Øvelsen viste iøvrigt at det danske “open data miljø” som er ganske omfattende, og indikerer således at “open” er ved at få fodfæste og det lover godt for fremtiden.

 

One thought on “Velbesøgt Open Data Day i København”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.