Workshop med patentdata

 

okdk

Som optakt til den kommende afstemning om Danmarks tilslutning til den europæiske patentdomstol har Open Knowledge Danmark i samarbejde med TV 2 afholdt en dataworkshop.

Under workshoppen blev der analyseret patent-statistikker og tegnet grafer. Målet var at finde svar på nogle af de spørgsmål, der rejser sig, når patentsystemet diskuteres for derved at skabe større indsigt og et bedre fagligt fundament for diskussionen omkring indretningen af det europæiske patentsystem.

Som platform for arbejdet har vi oprettet en Github-profil, som vi også fremover kan bruge til udviklingsprojekter i regi af Open Knowledge Danmark. På Github-profilen har vi samlet en del af de analyser, vi producerede under workshoppen.

Nedenfor er indsat et par eksempler fra dataworkshoppen. Først en graf over antal udstedte patenter i perioden 2009-2013 opgjort pr. 1000 indbyggere for de 38 EPO medlemslande.

 

 

 

thumbnail

Der blev udviklet et verdenskort i d3js farvet efter hvor ofte de forskellige lande udtager europæiske patenter. Af kortet fremgår at særligt Tyskland, USA, Japan og Frankrig udtager mange patenter i Europa.

Der blev endvidere set på hvilke landes virksomheder, der oftest gør indsigelser mod udstedelsen af patenter til danske virksomheder.

 

 

 

Der kan findes resultater af arbejdet på workshoppen på vores nyoprettede Github. Stor tak til alle de engagerede og dygtige deltagere og til TV 2 for at lægge lokaler til.

OK_DK_TV2_patent_

 

One thought on “Workshop med patentdata”

Comments are closed.