EU bør tilslutte sig Open Government Partnership

Open Knowledge Danmark er medunderskrivere på en netop offentliggjort opfordring til EU om at tilslutte sig Open Government Partnership (OGP). Denmark deltager i dag sammen med 19 andre EU-medlemslande og 44 ikke-EU-medlemslande i OGP-samarbejdet, der sigter mod at styrke åbenhed, gennemsigtighed og demokratisk deltagelse.

Vores håb er, at EU vil tilslutte sig OGP og støtte op om idealerne omkring ”open government” og at de i forlængelse heraf vil igangsætte konkrete initiativer der skaber reelle demokratiske forbedringer.

Vores opfordring til EU kan læses her: Open Institutions: A call to the EU to commit to OGP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.