Finansloven 2015 betragtet gennem budgetdata

Open Knowledge Danmark og Informations Datablog afholdt igen i år en vellykket dataworkshop med afsæt i den nyeste finanslov.

fl2015-2

Der arbejdes med finanslovsdata i Informations lokaler.

Vi havde på forhånd fået indhentet data fra Finansministeriets finanslovsdatabase, så de 15 engagerede og velkvalificerede deltagere umiddelbart kunne kaste sig over data i et (relativt) pænt formateret csv-format (du kan selv finde datasættet her, tak for forarbejdet til til @nidhug).

fl2015-1

Finanslov 2015 analyseres og visualiseres på Databloggen og Open Knowledge Danmarks dataworkshop.

Der blev gjort flere gode forsøg på at skabe et overblik over udviklingen i de forskellige poster gennem de seneste år. Det vidste sig dog at være relativ besværligt på grund af en lang række omstruktureringer og redefineringer af hovedområder og underkonti. En del af dette er afstedkommet af, at ministerier oprettes, nedlægges og skifter resort med jævne mellemrum.

Der blev også søgt efter meget specifikke poster; en undersøgte DMI’s indtægter og udgifter. DMI sidder vigtig samfundsrelevante data i form af danske vejr og klimadata, som vi i Open Knowledge Danmark mener burde frigives som åbne data.

En lidt anderledes tilgang til data blev anvendt af en deltager på workshoppen, der omsatte budget-tallene til lyd og således kunne afspille en melodisk tonerække for udviklingen i hver af finanslovens budgetposter.

Tak til alle deltagere på workshoppen for engageret og inspirerende arbejde på dagen og til Informations Datablog for at lægge hus til og for godt samarbejde. Vi håber at kunne gentage arrangementet igen næste år – gerne i en endnu mere finpudset version.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.