Open Gov Camp 2013

Digitaliseringsstyrelsen afholdt for andet år i træk en “Open Gov Camp”, der er et heldagsarrangement organiseret omkring en række workshops, der på den ene eller anden måde behandler emnet open government. Open Government er et begreb, der beskriver en form for åben regeringsførelse og åben offentlig forvaltning. Nøgleordene er, i tillæg til åbenhed selvfølgelig: gennemsigtighed, borgerinddragelse, samarbejde, deltagelse og innovation. OKFN-DK deltog aktivt på flere af campens workshops.

Introduktion til Datalab på Open Gov Camp 2013.

En workshop – DataLab – omhandlede videreanvendelsen af offentlige data. Repræsentanter for den offentlige sektor bidrog med datasæt og domænespecifik viden, mens programmører havde mulighed for at visualisere, analysere og sammenkoble data på forskellig vis.  Skat havde et særligt interessant datasæt med, idet de havde samlet en stor sample over 20-50-årige københavneres skatteoplysninger – et langt større detaljeringsgrad end hvad man idag kan finde via Danmarks Statistisks Statistikbank. Formålet fra Skats side er at søge inspiration til mulige visualiseringer af skattedata med henblik på en klarere formidling til offentligheden.

Danmarks Statistik deltog også på Campen og præsenterede et nyt API til udstilling af egne data. Et interessant og positivt initiativ i retning af  øget tilgængelighed og mere åbenhed om de centrale datasæt, som Danmarks Statistik ligger inde med.

Deltagelse i kommunaldemokratiet diskuteres.

På en workshop om lokaldemokrati blev det diskuteret hvorledes valgdeltagelsen blandt unge og marganaliserede grupper kunne øges, og hvordan deltagelsen i den demokratiske proces kan styrkes generelt.

Open Gov Camp 2013 er en del af den nationale handlingsplan for Open Government, som er knyttet til det internationale initiativ Open Government Partnership. Find mere via hashtagget #ogp_dk på twitter og se lidt lidt flere billeder her.

3 thoughts on “Open Gov Camp 2013”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.